• China’s economie in een neergaande trend
  • Rustige groei economie Europa en VS
  • Stelt de FED de renteverhoging uit?
  • Weging aandelen omhoog, obligaties blijven gemiddeld gewogen
Economische ontwikkelingen
China bepaalde voor de tweede opeenvolgende maand de stemming op de financiële markten. De maatregelen die de overheid nam om de ingezette correctie te stuiten leken in eerste instantie te werken. In de tweede week van augustus liet de Chinese overheid onverwacht de yuan devalueren. Daarmee worden Chinese producten ‘goedkoper’ voor het buitenland. Dit werd gezien als het bewijs dat de economie er slechter voorstaat dat aanvankelijk werd gedacht. Hoewel Chinese economische indicatoren met de nodige voorzichtigheid moeten worden benaderd, wijzen meerdere cijfers op een neergaande economie.

Als reactie hierop kelderden wereldwijd de aandelenbeurzen in enkele dagen. De beweeglijkheid van aandelenkoersen bereikte daarbij een niveau gelijk aan dat tijdens de financiële crisis van 2008/2009. Na zulke correcties komt er vaak een moment dat koopjesjagers er voor zorgen dat koersen in een paar dagen weer helemaal de andere kant op draaien. Dat gebeurde nu ook weer. De koersuitslagen waren de laatste twee weken van augustus heftig. Beleggers moeten even bijkomen van de gebeurtenissen en zich richten op de feiten. Economische cijfers uit de VS en Europa zij over het algemeen goed. Voordat de onrust in China uitbrak was de verwachting dat de FED, het Amerikaanse stelsel van centrale banken, de rente zou verhogen in september. Door de onrust op de financiële markten lijkt het tijdstip te verschuiven.

Met de aandelenbeurzen ging ook de olieprijs in een duikvlucht naar beneden. Tot ieders verrassing veerde de olieprijs in de laatste twee dagen van augustus maar liefst 25% op, om daarmee toch de maand met een lichte stijging af te sluiten. De andere categorie die er in slaagde augustus positief af te sluiten was er één die het vaak goed doet in tijden van onrust; goud (+3,4%). Alle overige categorieën sloten de maand negatief af.

De euro deelde mee in de beweeglijkheid van de markten. De munt werd als een soort vluchthaven gezien, net als in iets mindere mate de Japanse yen. De euro piekte deze maand op 1,16 tegenover de dollar. Een niveau dat we sinds januari niet meer hadden gezien. Daarna zakte de euro weer terug in de bandbreedte waarbinnen deze al maanden beweegt: tussen de 1,09 en de 1,14.

Aandelenmarkten
De categorie aandelen werd in augustus hard getroffen. Geen enkele beurs kon zich aan de daling onttrekken. De Aziatische beurzen daalden het hardst. Zowel de Chinese beurs als de beurs van Hong Kong met bijna 12%. Ook Europese beurzen en vooral die van exporterende landen naar China, zoals Duitsland, daalden met zo’n 9% hard. Relatief gezien viel de daling van de Amerikaanse beurs met 6% dan nog mee.

De scherpe dalingen op de aandelenmarkten hebben we aangegrepen om het gewicht van aandelen op te hogen. We denken dat de reactie van de aandelenmarkten op de ontwikkeling in China wat overdreven was. De devaluatie van de yuan met 3% is voor China een behoorlijke stap zoals uit de beursreacties is gebleken. De economische groei zal daar wel lager uitvallen, maar niet ineens helemaal stilvallen.

In Europa en de VS groeit de economie rustig verder, waardoor we geen aanleiding zien daar een grote verandering in te verwachten. De Europese economie wordt gesteund door lage rentes en een lage olieprijs. De consumptieve bestedingen zien er ook goed uit. In de VS wordt de groei gesteund door de sterke arbeidsmarkt en een gezonde huizenmarkt. Voor Japan verwachten we dat de centrale bank verder gaat met het stimuleren van de economie.

Binnen aandelen blijven we positief voor de ontwikkelde landen, met nog steeds een voorkeur voor Japanse aandelen die we daarmee extra gewicht geven. Het andere accent geven we aan de regio Europa. Noord-Amerikaanse aandelen blijven neutraal gewogen. De Amerikaanse economie is al langer in de ban van een mogelijke renteverhoging. Het is nog afwachten wanneer dit gaat gebeuren en hoe de markt er op zal reageren. We handhaven de lagere weging voor opkomende landen.

Obligatiemarkten
De toonaangevende Duitse tienjaarsrente sloot de maand iets hoger af. Obligaties behaalden door de rentestijging een negatief rendement. Relatief gezien presteerden staatsobligaties in deze categorie het beste. Risicovollere high yield obligaties daalden harder. De reden: in deze categorie is de energiesector sterk vertegenwoordigd en die heeft last van de lage olieprijs. Desondanks handhaven we de positieve weging voor high yield.

De renteontwikkeling op de kapitaalmarkt was in tegenstelling tot de aandelenmarkten vrij stabiel, waar je zou verwachten dat iedereen obligaties als vluchthaven zou zien. Dit zou een indicatie kunnen zijn dat beleggers obligaties nu risicovoller vinden dan voorheen. Dat is niet zo gek omdat de rente nog altijd bijzonder laag is. Onder extreme marktomstandigheden kan de rente nog verder omlaag. Zeker in Europa omdat de Europese Centrale Bank, nu al maandelijks 60 miljard euro aan staatsobligaties aankoopt. De ECB lijkt bereid om nog meer staatsobligaties op te kopen als de inflatie zo laag blijft. Die aankopen drukken de rente verder omlaag.

De financiële markten zijn al langer in de ban van een mogelijke renteverhoging in de VS. Het is nog even afwachten wanneer dit zal gebeuren en hoe de markt er op zal reageren. Als het dit jaar nog plaatsvindt, dan verwachten we dit pas in december. Gegeven deze omstandigheden vinden we een neutraal gewicht voor obligaties daarom het best passen.Asset mix
Aandelen+
Ontwikkelde markten+
Noord-Amerika=
Europa+
Pacific+
Opkomende markten-
Obligaties=
Staatsobligaties=
Bedrijfsobligaties-
High Yield-obligaties+


Voor een uitleg van de tekens, zie toelichting voorbeeldportefeuilles