De stemming wil er nog niet goed in komen, zo blijkt uit de laatste kwartaalmeting van het Robeco Nationaal Beleggingspeil, een onderzoek waarbij het sentiment rondom sparen en beleggen periodiek in kaart wordt gebracht. Het Robeco Nationaal Beleggingspeil daalde van 96 naar 93*. “Het tweede kwartaal viel tegen”, aldus Léon Cornelissen, hoofdeconoom bij Robeco. “Er is wel banengroei, maar te weinig loonstijging. Het eerdere optimisme is afgevlakt”.

“Daarnaast hebben we natuurlijk wel een tikje gekregen van de verrassende Brexit-uitslag. Dit kan grotere investeerders kopschuw maken, zeker als die denken: in Europa moeten we ook niet zijn”, aldus Cornelissen. “Verder zijn er nauwelijks beren op de weg, want de VS stelt renteverhogingen nog even uit en de ECB zal de rente eerder nog verder verlagen”.

Zorgen over Italië

Belangrijker vindt Cornelissen de situatie in Italië, de derde euro-economie. “Daar is in oktober een referendum over grondwettelijke hervormingen en dat wordt een belangrijke test. Heeft de Brexit het gevreesde domino-effect of niet? In Spanje viel de uitslag van de verkiezingen mee en in Frankrijk – het zorgenkindje van de Eurozone – zat natuurlijk iedereen te wachten op een psychologische opsteker. Helaas voor de Fransen werd echter de EK-finale verloren van Portugal.”

(Sport)zomer

Naast vragen over het sentiment, stelt het Robeco Nationaal Beleggingspeil ook thematische vragen. Gevraagd naar de economische effecten van het organiseren van een groot sportevenement als het EK of WK voetbal of de Olympische Spelen, reageerden de Nederlander positief: 4 op de 10 Nederlanders menen dat dit een positieve impuls is voor de economie. En als Nederlandse topsporters het goed doen, zou daar ook een positief effect van uitgaan op de vaderlandse economie, aldus de meerderheid van de Nederlanders.
Maar is de wens niet veeleer de vader van de gedachte? Cornelissen antwoordt resoluut: “Per saldo wordt niemand wijzer van dit soort evenementen. Kijk maar naar Zuid-Afrika, Griekenland en de winterspelen in Sochi. Allemaal verliesgevende projecten, dus puur uit economisch oogpunt zeg ik: niet doen”.

(Zomer)sport

Het Robeco Nationaal Beleggingspeil peilde ook wat Nederlanders doen met hun vermogen tijdens de vakantiemaanden. De meerderheid laat zijn portefeuille intact. Risico afbouwen voor de vakantie doen opvallend genoeg met name jongeren. Cornelissen: “Dat komt omdat die wellicht speculatiever beleggen. Het is geruststellend dat de meerderheid van de Nederlandse beleggers nog steeds een langetermijnperspectief heeft en zijn portefeuille met rust laat.” Ook blijkt uit het onderzoek dat beleggingen zelden worden aangesproken om de vakantie (deels) mee te financieren. “We zijn een solide landje en we teren daarvoor niet in op ons vermogen voor de lange dag”, stelt Cornelissen tevreden vast.

Maar is beleggen dan meer een zomer- of wintersport? Volgens bijna de helft (46%) maakt dit geen verschil, 19% zegt dat er in de winter meer rendement wordt gehaald en 10% in de zomer. Cornelissen: “In de zomer word je niet beloond voor het risico dat je loopt. Weinig beleggers zijn zich bewust van deze vuistregel en misschien daarom zal de mythe dat er zomers meer rendement te behalen valt, nog wel even in stand blijven. Beleggen is echter wel degelijk – zo wijzen de statistieken uit – een wintersport. Robeco neemt dit seizoenseffect daarom mee in zijn modellen”.

*Voorkeur voor beleggen (index  = 100):
Algemeen: van 96 naar 93
Beleggers: van 118 naar 119
Spaarders: van 80 naar 74