Door de dalende spaarrente gaat een groeiende groep Nederlanders op zoek naar een investering die uitzicht biedt op een wat hoger rendement. Naast aandelen en obligaties krijgt vastgoed steeds meer aandacht. Bij Robeco kunt u beleggen in een vastgoedfonds. De voordelen van deze manier van beleggen in vastgoed zijn:

  • Automatisch wereldwijd gespreid beleggen in divers vastgoed
  • Flexibiliteit, want uw geld zit niet vast in eigen stenen of in een vastgoed-cv
  • Dividenden liggen vaak hoger dan bij reguliere aandelenfondsen

Vastgoed is naast aandelen en obligaties een aparte beleggingscategorie, waarbij zowel de economische ontwikkelingen als de lokale verhouding tussen vraag en aanbod grote invloed hebben op het rendement. Er zijn verschillende manieren om in vastgoed te beleggen.

Eigen huis of vakantiewoning
Een groot deel van de Nederlandse bevolking heeft al een deel van het vermogen in vastgoed geïnvesteerd, namelijk het eigen huis. Extra aflossen op de hypotheek is een manier om geld in vastgoed te beleggen als alternatief voor een spaarrekening. Het rendement neemt dan de vorm aan van lagere hypotheekbetalingen. Een belangrijk nadeel van investeringen in het eigen huis of een vakantiewoning is dat het heel lastig is om het geld vrij te maken als dat toch nodig blijkt te zijn. Daar komt bij dat de belegging niet gespreid is: de huiseigenaar koppelt zijn lot volledig aan dat van de lokale (vakantie)huizenmarkt. Tijdens de Nederlandse woningcrisis van 2009 en de daaropvolgende jaren werd duidelijk wat het gevaar is van een gebrek aan spreiding op de vastgoedmarkt.

Vastgoed-cv
Een vastgoed-cv investeert in een of meerdere winkel-, woon- en/of kantoorpanden. Een voordeel van een dergelijke belegging is dat de spreiding net wat breder is dan alleen het eigen (vakantie)huis. De aankoop wordt gebruikelijk voor een groot deel gefinancierd met een lening, zodat het rendement kan oplopen als het vastgoed in waarde stijgt. De keerzijde is dat een belegger ook een verlies kan maken als de verkoopprijs onder de aankoopprijs ligt. De looptijd van een vastgoed-cv is gebruikelijk vijf tot tien jaar. In de tussentijd ontvangen investeerders  huurinkomsten – na aftrek van vaak relatief hoge kosten – maar het is nauwelijks mogelijk om in deze periode de belegging van de hand te doen. Een ander nadeel is dat een vastgoed-cv niet onder wet- en regelgeving valt zoals die voor een vastgoedfonds wel geldt.

Vastgoedfonds
Een vastgoedfonds belegt in beursgenoteerde vastgoedbedrijven. Deze aandelen worden elke beursdag verhandeld en beleggers kunnen dan ook elke handelsdag in- of uitstappen bij een fonds. De meeste vastgoedfondsen hebben tientallen aandelen in portefeuille uit allerlei landen met een brede spreiding over winkel-, kantoor- als industrievastgoed. Omdat beursgenoteerde vastgoedbedrijven een groot deel van de huurinkomsten als dividend uitkeren, liggen de dividendinkomsten naar verhouding hoog: naar verwachting bijna 3,5% in 2016* tegenover 2,7% voor de brede MSCI World aandelenindex**.

Bronnen:
* www.robeco.nl

** www.msci.com