De kosten van extern aangekocht beleggingsonderzoek, dat Robeco gebruikt bij zijn beleggingsbeslissingen, worden met ingang van 1-1-2018 niet langer doorbelast aan klanten. Deze ontwikkeling, die samenhangt met de nieuwe Europese wetgeving Mifid II, komt het fondsrendement van de klant ten goede.

Robeco moet vanaf 1 januari 2018 rechtstreeks voor onderzoeksrapporten van banken en effectenhuizen gaan betalen. Nu zitten de kosten van de research over bedrijven, sectoren of beleggingscategorieën vaak nog verpakt in de transactiekosten die de effectenhuizen aan Robeco in rekening brengen. Zo is niet precies zichtbaar welk onderdeel researchkosten uitmaken van de transactiekosten.

Kosten scheiden

De nieuwe Europese wetgeving Mifid II is bedoeld om de transparantie te bevorderen en o.a. de researchkosten te scheiden van de transactiekosten. Als gevolg daarvan staan vermogensbeheerders zoals Robeco voor een keuze. Zij moeten de kosten van de analistenrapporten – die al snel kunnen oplopen tot enkele miljoenen euro's per jaar - doorberekenen aan hun klanten, of de lasten voor eigen rekening nemen. Robeco heeft voor de laatste optie gekozen en was een van de Nederlandse vermogensbeheerders die besloot de externe researchkosten zelf te dragen.

Toestemming

Wie ervoor kiest de researchkosten vanaf 1-1-2018 niet zelf te dragen, moet de klant daarvoor laten betalen via een zogeheten research payment account (rpa). Dan moet Robeco precies bijhouden welk beleggingsteam welke research gebruikt en de verschillende teams binnen Robeco mogen die dan niet met elkaar delen. Dat druist in tegen de Robeco-filosofie, waarin het delen van kennis essentieel is om goede beleggingsresultaten voor onze klanten te halen. Ook  is daarvoor van elke klant toestemming nodig en dat is een heel gedoe.  Meer dan één reden dus om het klantbelang voorop te stellen.