Als u eerder met pensioen wilt, is het voor een goede berekening van het benodigde bedrag belangrijk uw totale financiële situatie in kaart te brengen.

Wat is uw vermogen?

Stel allereerst de hoogte van uw vermogen vast. Wat is bijvoorbeeld de hoogte van het gezinsinkomen en de verwachte pensioenopbouw? Heeft u een koopwoning? Verwacht u schenkingen of een erfenis? Hoeveel spaargeld heeft u? Beschikt u over een beleggingsportefeuille? Heeft u nog spaar- en of lijfrentepolissen?

... en uitgavenpatroon?

Maak daarna een overzicht van verwachte uitgaven: hypotheeklasten, leningen, alimentatieverplichtingen, kosten voor levensonderhoud en schenkingen aan de kinderen.

... en wat zijn de plannen?

Zet ook uw toekomstplannen op een rij. Op welke leeftijd wilt u stoppen met werken? Wilt u na pensionering in uw huis blijven wonen? Bent u van plan na uw pensionering veel op reis te gaan? Verwacht u grote uitgaven te doen?

De balans

Op basis van deze informatie kunt u, eventueel samen met een financieel planner, in beeld krijgen hoeveel geld u later nodig heeft en of u nog extra moet sparen om eerder met pensioen te kunnen.

Sparen of beleggen?

Er bestaan verschillende oplossingen om een tekort aan te vullen: sparen, beleggen, een lijfrente afsluiten of banksparen (sparen of beleggen via een geblokkeerde rekening). Misschien heeft u al een aantal voorzieningen getroffen, maar zijn deze adequaat of zijn er wellicht betere mogelijkheden?

Zet bij elke optie de voor- en nadelen op een rij. Let bijvoorbeeld op de kosten, de verwachte opbrengst, de risico's, eventuele beperkende voorwaarden, mogelijke fiscale voordelen en de hoeveelheid belasting die u betaalt over de uitkeringen in de toekomst. Als u er zelf niet uitkomt, zijn er ook financiële planners die u kunnen adviseren.

Zie ook: Eerder met pensioen. Hoe doe je dat?