We wisselen vaker dan vroeger van werkgever, we scheiden vaker, we werken vaker(tijdelijk) als zelfstandige: allemaal factoren die invloed hebben op de pensioenopbouw. Daarnaast heeft de overheid de mogelijkheden tot fiscaalaantrekkelijk opbouwen van pensioen per 1 januari 2015 verder versoberd. Vijf tips om het pensioen aan te vullen.

1.    Langer doorwerken
Pensioen is zó 2014… U kunt natuurlijk ook gewoon doorwerken. Bijna 7 procent van de 65-plussers werkt nog. Hun aandeel in de beroepsbevolking is de afgelopen tien jaar ruim verdubbeld, van 1 procent naar 2,4 procent, zo blijkt uit cijfers van het CBS. Dat hoeft niet fulltime, u kunt ook enkele dagen in de week doorwerken. Doorwerken heeft geen gevolgen voor de AOW, daar houdt u gewoon recht op. U betaalt uiteraard wel inkomstenbelasting over het geld dat u verdient, maar mensen die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt, hoeven geen premie voor de AOW meer te betalen.

2.    Sparen met een lijfrente of bankspaarrekening
U kunt periodiek sparen in een lijfrenteverzekering of via een bankspaarrekening. Over de premie betaalt u geen inkomstenbelasting en u betaalt geen vermogensbelasting over de spaarpot die u opbouwt.  Daar zit overigens wel een grens aan, aangeduid met het begrip ‘jaarruimte’. Op de site van de Belastingdienst kunt u uw jaarruimte berekenen. U kunt een lijfrente of bankspaarrekening vaak combineren met een overlijdensrisicoverzekering of een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Het gaat hier om ingewikkelde financiële producten, waarbij degelijk en onafhankelijk advies van groot belang is.

3.    Sparen in een koopsompolis
Wilt u eenmalig een bedrag storten, dan kunt u een koopsompolis aanschaffen. De verstrekker van de koopsompolis gaat het bedrag voor u beleggen. Wanneer u met pensioen gaat, krijgt u een uitkering uit de koopsompolis. Voor een koopsompolis gelden dezelfde belastingvoordelen als voor lijfrentes en bankspaarrekeningen. Maar ook dit is een ingewikkeld financieel product, dus zoek onafhankelijk advies.

4.    Het huis in de strijd
Om de woonlasten te verlagen, kunt u overwegen (extra) af te lossen op de hypotheek. Let wel op: dit is niet altijd gunstig. Als uw huis meer waard is dan de hypotheek, kunt u het verkopen en op die manier de overwaarde verzilveren. U zult na de verkoop ergens moeten wonen. Houd daar rekening mee voordat u zichzelf rijk rekent met de overwaarde!

5.    Zelf sparen of beleggen
Het voordeel van zelf sparen of beleggen voor uw pensioen, is dat het geld altijd beschikbaar voor u blijft. Over spaargeld en beleggingen betaalt u vermogensbelasting. Die is op dit moment 1,2 procent van het vermogen, boven een drempel van ruim 21.000 euro voor alleenstaanden (gehuwden of samenwonenden samen ruim 42.000 euro). Voor wie AOW-gerechtigd is, zijn deze bedragen anders.  Over de voor- en nadelen van zelf sparen en beleggen vs. sparen via een lijfrente, koopsom of bankspaarrekening, kunt u hier meer lezen.