Wie als zelfstandige werkt en geen werkgever heeft die premies afdraagt voor arbeidsongeschiktheid en pensioenopbouw, moet die zaken zelf regelen. Dat kan maandelijks flink oplopen en kan tot teleurstellingen leiden omdat de uitkeringen en de opgebouwde rechten tegenvallen. Tegenwoordig zijn er genoeg flexibele alternatieven die bovendien transparant zijn, ook bij Robeco.

Verzekeringen tegen arbeidsongeschiktheid zijn een noodzakelijk kwaad. Jarenlang mankeer je niks, totdat je  plotseling een beroep op zo’n verzekering moet doen. En dan blijken er allerlei haken en ogen aan te zitten, waardoor je lang niet de bedragen krijgt uitgekeerd waarop je gerekend had. Je hoeft meestal niet ver in je omgeving te zoeken naar schrijnende voorbeelden.

Zelf verantwoordelijk
Werknemers in loondienst merken weinig van deze verzekeringen. De werkgever is immers verplicht daarvoor premies in te houden en hij betaalt het loon geheel of gedeeltelijk door bij arbeidsongeschiktheid. Maar voor ZZP-ers is dit een ander verhaal. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een verzekering. Vaak wordt bij arbeidsongeschiktheid na een bepaalde periode zonder uitkering maar 70% van het loon uitgekeerd, terwijl de vaste lasten van de ZZP-er doorlopen.

Pensioenopbouw
Voor de gewenste pensioenopbouw moet een zelfstandige ook zelf voorzieningen treffen. Veel aanbieders in de markt bieden rekentools aan. Zo kunnen zelfstandigen zelf de premie berekenen die nodig is om op een bepaalde leeftijd te kunnen stoppen met werken. Doel is dan bijvoorbeeld 70% van het laatstverdiende loon uitgekeerd te krijgen.

Een nadeel is, dat in tijden waarin het financieel minder gaat, de mogelijkheid om de pensioenopbouw tijdelijk wat te terug te schroeven, meestal ontbreekt. En dan hakt die premie van vaak vele honderden euro’s er bij teruglopende inkomsten extra in.

Oplossingen
Als alternatief voor en aanvulling op dure en vaak intransparante verzekeringen biedt Robeco verschillende flexibele oplossingen voor vermogensopbouw. U kunt er dan bijvoorbeeld voor kiezen uw arbeidsongeschiktheidsverzekering voor een lager bedrag bij uw verzekeraar te regelen en een deel via vermogensopbouw bij Robeco. U belegt dan maandelijks  in een van onze oplossingen: Robeco ONE of Robeco LIFE.

Flexibel
Een van de voordelen van deze oplossingen is, dat ze flexibel zijn. Gaat het zakelijk een tijdje wat minder , dan kunt u besluiten de maandelijkse inleg tijdelijk wat te verlagen, zodat uw vaste lasten ook afnemen. Die achterstand kunt u dan later weer inlopen, zodat uw beoogde doel in zicht blijft.

Fiscale gevolgen
Hoe u uw vermogen opbouwt, heeft belangrijke fiscale gevolgen. Vermogen opbouwen door te sparen of beleggen valt fiscaal in box 3 en wordt anders behandeld dan de traditionele pensioenopbouw in box 1. Deze verschillen komen uitgebreid aan bod in Zelf pensioensparen: vrij sparen of fiscaal aftrekbaar sparen?.