Tot enkele jaren geleden was 65 jaar de vaste pensioen- en AOW-leeftijd. Sindsdien beweegt deze mee met de opschuivende levensverwachting.

De vaste pensioen- en AOW-leeftijd van 65 jaar is in Nederland sinds 2013 afgeschaft. In plaats daarvan hanteert de overheid een variabele AOW-leeftijd die gekoppeld is aan de gemiddelde levensverwachting. In veel gevallen is de pensioenleeftijd gekoppeld aan de AOW-leeftijd. Tussen 2014 en 2018 stijgt die AOW-leeftijd van 65 naar 66 jaar in jaarlijkse stappen van drie maanden. Daarna worden de jaarlijkse stappen wat groter – 4 in plaats van 3 maanden – zodat in 2021 de AOW-leeftijd op 67 jaar uitkomt.

De AOW leeftijd schuift op  

Jaar

AOW-leeftijd

Geboren tussen

201765 jaar en 9 maanden30 juni 1951 en 1 april 1952
201866 jaar31 maart 1952 en 1 januari 1953
201966 jaar en vier maanden31 december 1952 en 1 september 1953
202066 jaar en acht maanden31 augustus 1953 en 1 mei 1954
202167 jaar30 april 1954 en 1 januari 1955
202267 jaar en drie maanden
31 december 1954 en 1 oktober 1955
  

Toenemende levensverwachting

Elk jaar stelt de overheid vast wat de AOW-leeftijd over vijf jaar is. Zo wordt op 1 januari 2018 bekend wat de AOW-leeftijd in 2023 is. De basis voor de bijstelling is de levensverwachting die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) berekent. Volgens de meest recente prognoses van CBS schuift de AOW-leeftijd op tot 68 jaar in 2025, 69 jaar in 2033 en 70 jaar in 2041.

verwachte-pensioenleeftijd.jpg 
Bron: Overheid (tot 2022) / schattingen CBS (vanaf 2022)


Stoppen voor de pensioendatum

Een groot deel van de beroepsbevolking stopt echter al voor de officiële pensioendatum met werken. Meestal gaat dat wel ten koste van de hoogte van de pensioenuitkering, maar u kunt dat effect (deels) opvangen door zelf een pensioenreserve op te bouwen.

Lees ook: Wanneer mag jij stoppen met werken?

Geld opzij zetten

Er zijn verschillende manieren om zelf geld opzij te zetten voor een aanvulling op uw pensioen. Een goede optie is om regelmatig geld op een spaarrekening te storten. Bij de huidige lage spaarrente zal uw vermogen dan echter niet snel groeien. Als uw gewenste pensioendatum nog een behoorlijk eind in de toekomst ligt, u bereid bent risico te lopen met uw vermogen en u voldoende buffer heeft opgebouwd voor onverwachte uitgaven, kan het een alternatief zijn om te beleggen voor uw pensioen. Pensioenopbouw is echter een complexe aangelegenheid die voor iedereen verschillend is; bij vragen over de mogelijkheden rondom eerder stoppen met werken kunt u het beste contact opnemen met uw pensioenadviseur of pensioenfonds.

Beleggen voor een doel

Voor veel mensen is het een behoorlijke uitdaging om zelf een evenwichtige beleggingsportefeuille op te bouwen die bovendien goed is afgestemd op de verwachte pensioendatum. Hierbij moet behalve op een goede spreiding ook gelet worden op een geleidelijke afbouw van het risico. Daarmee vermindert u het gevaar dat u een groot deel van het opgebouwde vermogen kwijtraakt omdat vlak voor uw pensioendatum de beursomstandigheden tegen zitten.

Een plan voor eerder stoppen met werken

Als u eerder wilt stoppen met werken, is het in veel gevallen zaak om daarvoor zelf geld opzij te zetten. Bent u ook benieuwd hoe u een aanvulling op uw pensioen kunt opbouwen zonder dat u daar veel omkijken naar heeft? Ontdek bij Robeco LIFE wat u nu kunt doen om ervoor te zorgen dat u na uw pensioen voldoende inkomsten heeft.