Robeco NV 80 jaar: oud-fondsmanagers bespreken verleden, heden en toekomst

Drie eeuwen beleggingservaring aan één tafel. Dat bracht Robeco bijeen ter gelegenheid van het 80-jarige bestaan van het wereldwijde aandelenfonds Robeco NV. Alle oud-portfoliomanagers van het fonds discussieerden met elkaar over het verleden, heden en de toekomst. In 80 jaar is er veel veranderd. Waar de eerste fondsmanager Lodewijk Rauwenhoff zelf nog op de fiets fondsaandelen aan klanten verkocht, werkt de huidige fondsmanager Mark Glazener met een heel team om de complexe informatiestromen juist te duiden. Toch is ook veel hetzelfde gebleven. De zoektocht naar kwaliteit en soliditeit is een constante.

Peter Ferket, hoofd aandelenbeleggingen van Robeco voelde de gepassioneerde beleggers, waarvan de oudste inmiddels 93 jaar is, aan de tand over de beleggingspraktijk. Aan tafel zaten Mark Glazener, die sinds 2003 de portefeuillemanager is, en al zijn in leven zijnde voorgangers: Jaap van Duijn (1995-2003), Izaak Maartense (1988-1995), Guus van Oostveen (1973-1993), Antony Bunker (1971-1983) en Donald van Raalte (1959-1971). De eerste twee fondsmanagers, de heren Lodewijk Rauwenhoff en Ewold Brouwer, zijn overleden.

Wat zijn de belangrijkste verschillen tussen nu en vroeger in het werk van de fondsbeheerder?