Aandelen bieden de belegger in 2014 volgens Robeco het meeste opwaarts potentieel. Deze profiteren het meest van de economie die in de Westerse wereld volgend jaar naar verwachting weer voorzichtig aantrekt. Robeco presenteerde onlangs de vooruitzichten voor 2014.

Op economisch gebied wordt het positieve beeld van dit jaar in 2014 voortgezet, verwacht Léon Cornelissen, hoofdeconoom van Robeco. Cornelissen en zijn team zien wereldwijd tekenen die duiden op een voorzichtig economisch herstel. In combinatie met een relatief lage inflatie biedt dit een goed klimaat voor met name aandelen. Die assetcategorie is daarmee aantrekkelijker dan obligaties en vastgoed. Laatstgenoemde zijn gevoelig voor stijgende rente die ook de economen van Robeco voorzien. 
 
Missende schakel
Het herstel van de Amerikaanse economie zal zich voortzetten, verwacht Robeco, nu het vertrouwen bij consumenten en bedrijven toeneemt. Belangrijke ondersteunende factor is de stijging van de Amerikaanse huizenprijzen. Een afspiegeling van het consumentenvertrouwen, zegt Cornelissen. ‘Voor Amerikanen zijn huizen veel belangrijker dan beurzen,’ benadrukt hij. De missende schakel in het geheel zijn nu nog de investeringen van ondernemingen. ‘Trekken die aan, dan kan dat het economische herstelscenario versnellen.’ Voor Europa voorziet Robeco een gematigde economische groei van 1 procent. Voorwaarde voor de groei is het onder controle houden van de politieke onrust in met name landen in Zuid-Europa. Cornelissen benadrukt dat ook verminderde nadruk op overheidsbezuinigingen het economisch herstel kan stimuleren. 
 
Gok
Ook in Japan ziet Robeco wel positief nieuws nu het land met Abenomics een nieuwe economische weg is ingeslagen. Wel noemt Cornelissen de volgende fase in dit proces, ‘een grote gok’. De door premier Shinzo Abe aangekondigde verhoging van de omzetbelasting met 3 procent moet leiden tot een verbetering van de Japanse overheidsfinanciën. ‘Dit kan echter een negatief effect op de economie hebben. Het valt te betwijfelen dat het begeleidende economische stimuleringsprogramma voldoende is om dit te compenseren. Wel zal de Bank of Japan, groot voorstandster van de btw-verhoging, haar programma van kwantitatieve verruiming uitbreiden om de yen verder te verzwakken.
 
Bedrijfswinsten
Beleggers die willen profiteren van het geschetste economische klimaat, kunnen volgens strateeg Peter van der Welle van het Financial Markets Research team van Robeco het beste beleggen in aandelen. Die zullen het beste presteren van de diverse assetcategorieën. Toch verwacht hij geen vergelijkbare prestaties als in 2013. Een gevolg van de opgelopen waarderingen dit jaar, zegt Van der Welle. ‘Rendementen volgden dit jaar vooral uit de opgelopen waarderingen, het rendement zal in 2014 ook van de onderliggende bedrijfswinsten moeten komen. Die kunnen verder oplopen als het vertrouwen bij consumenten en het bedrijfsleven volgend jaar naar verwachting verder toeneemt. Bedrijven zijn goed gepositioneerd om hiervan te profiteren, zegt Van der Welle: ‘Gematigde loongroei en nog laag blijvende rentelasten zullen blijven bijdragen aan hoge winstmarges. Wel zal in 2014 de beweeglijkheid van beurzen toenemen door het minder ruimhartige monetaire beleid.’