Leerlingen van de plusgroep van OBS De Peperklip in Schiedam mogen zich de ‘Beste jonge beleggers van Nederland’ noemen. Zes weken lang voerden 17 scholen uit de regio Rotterdam met het spel Beleggr een spannende strijd om deze titel.

Beleggr, een initiatief van Robeco in samenwerking met het Wetenschapsknooppunt van de Erasmus Universiteit Rotterdam, draait om het zo verantwoord mogelijk beleggen in aandelen. Woensdag 12 maart 2014 ontving de plusgroep van De Peperklip een cheque van 1.000 euro voor Make-A-Wish, het goede doel waarvoor zij speelde.

Virtueel kapitaal
Beleggr is een klassenstrijd voor de groepen 7 en 8 van de basisschool. Zes weken lang hebben de klassen tegen elkaar gestreden. Elke klas begon met een virtueel kapitaal van 1.000 euro, waarvan zij aandelen konden kopen van tien verschillende (fictieve) bedrijven. De winnaar is die groep die het meest verantwoord heeft belegd. Dit is gemeten aan de hand van de behaalde winst, de bijsturing op basis van nieuws en de mate van risico die de leerlingen namen.

Vast onderdeel lesprogramma
Het spel was een vast onderdeel van het lesprogramma gedurende de zes weken dat het spel liep. ’s Morgens werd gekeken of er nieuws was van Beleggr. In de klas werd vervolgens besproken of naar aanleiding van het nieuws de aandelenmix aangepast moest worden. De best presterende groepen hadden binnen de klassen zelf teams geformeerd. Elk team bestond daarbij uit drie tot vijf leerlingen die het nieuws over twee bedrijven in de gaten hielden.

Spannend en leerzaam
Beleggr is een groot succes gebleken. De kinderen van de 17 basisscholen weten nu niet alleen wat beleggen in aandelen betekent, ze zijn ook erg enthousiast. Het spel was op vele manieren spannend en leerzaam: begrijpend lezen, rekenen, een strategie bedenken, keuzes maken en samenwerken in de klas. Het speciaal ontwikkelde boekje ‘Een goed Belegde Boterham’ was hierbij een goed hulpmiddel. Ook de beschikbare hulplijnen naar experts van Robeco werden veelvuldig gebruikt.

De prijsuitreiking vond plaats op woensdag 12 maart bij OBS De Peperklip. Een vertegenwoordiger van het goede doel (Make-A-Wish) was daarbij aanwezig, net als vertegenwoordigers van Robeco en Wetenschapsknooppunt van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Over Beleggr
Beleggr is een initiatief van Robeco in samenwerking met het Wetenschapsknooppunt van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Het doel is om kinderen al jong financieel bewust te maken, omdat dit de basis is voor zelfredzaamheid in de toekomst. In het spel leren kinderen de principes van beleggen: inschatting van risico’s, spreiding en vanuit een lange termijn visie handelen.
In samenwerking met het Wetenschapsknooppunt was het mogelijk over dit thema een breed programma uit te werken. Vanwege het grote succes van deze editie zal Beleggr ook volgend jaar weer gespeeld gaan worden. Scholen die geïnteresseerd zijn om mee te doen kunnen zich aanmelden via de site van Beleggr.

Bron: EUR