Het Rotterdamse Museum Boymans Van Beuningen heeft als taak de kunstverzameling voor de eeuwigheid te behouden, te verzorgen, te onderzoeken en te delen met het publiek. Om deze taak op topniveau te kunnen blijven vervullen, werkt het museum aan een duurzame financiële basis.

In april 2014 is hiertoe de Stichting Endowment Museum Boijmans Van Beuningen opgericht. De Stichting heeft tot doel een structureel vermogen van minimaal 25 miljoen euro op te bouwen. Als trotse sponsor en partner van het museum steunen wij dit initiatief van harte. Het stichtingsbestuur werkt bij het beheer van het vermogen nauw samen met Robeco en Rabobank Rotterdam. Mocht u hoe dan ook in de activiteiten van het museum en de stichting geïnteresseerd zijn, dan kunt u via onderstaande links meer informatie verkrijgen: