Er komen veel financiële vraagstukken op de consument af, zoals lastenverzwaringen en aanpassingen in de woningmarkt en de pensioenen. Deze vragen om een goede oplossing. Deskundig advies hierbij is belangrijk en voor sommigen zelfs onmisbaar.

Provisieverbod
Veel financieel adviseurs brengen geen kosten in rekening voor hun advies. Zij ontvangen namelijk provisie van verzekeraars voor de verkoop van complexe financiële producten, zoals hypotheken en levensverzekeringen. Om de onafhankelijkheid van financieel advies te bevorderen, gaat vanaf januari een provisie-verbod in. Consumenten moeten dan rechtstreeks gaan betalen voor financieel advies.
Tom Loonen, econoom en partner bij MyPrivateCFO in Den Haag, vraagt zich af of iedereen hiertoe in staat is. Hij mist in het regeerakkoord maatregelen om financieel advies voor minder gefortuneerden betaalbaar te houden. "Ik had graag gezien dat het nieuwe kabinet een fiscale faciliteit had geboden, door bijvoorbeeld advieskosten aftrekbaar te maken. Nu ontstaat het risico dat consumenten zelf gaan knutselen met financiële producten."

Zelf beleggen
Jan van der Wel van Your Financials 't Gooi sluit zich hierbij aan. "Ik vrees bijvoorbeeld dat meer mensen straks zelf gaan beleggen, zonder advies. Dat is niet voor iedereen verantwoord. Het is heel lastig om financiële beslissingen in goede samenhang met andere zaken te nemen."
Hij hoopt dat consumenten gaan wennen aan het idee dat ze moeten betalen voor financieel advies. Maar alles valt of staat volgens hem met de uitvoering.

Een greep uit de plannen
- De assurantiebelasting gaat omhoog van ruim 9 procent naar 21 procent.
- De hypotheekrente-aftrek wordt stapsgewijs afgebouwd van 52 procent naar 38 procent in 2042.
- De rente op een restschuld van de hypotheek mag vijf jaar worden afgetrokken.
- Er wordt genivelleerd door te sleutelen aan de algemene heffingskorting en de arbeidskorting. Deze gaan omhoog   voor lage inkomens en worden afgebouwd voor de hoge inkomens.
- Er komt ruimte voor huurverhoging voor mensen met een hoger inkomen.
- De AOW-leeftijd gaat versneld omhoog
- De WW wordt versoberd. Er komt een versterkingsfonds van 250 miljoen euro om de pijn te verzachten. De bestemming   hiervan wordt vastgesteld met de vakbonden en werkgevers.
- De kinderbijslag wordt versoberd.
- Er komt een doorwerkbonus voor werknemers vanaf 61 tot 65 jaar.
- De jaarlijkse pensioenopbouw wordt met 0,4 procent verlaagd.
- Inkomens hoger dan 100.000 euro kunnen niet langer mogelijk fiscaal gunstig sparen voor hun aanvullend pensioen.
- Er komt een sociaal leenstelsel in het hbo en universitair onderwijs. De opbrengsten vloeien terug naar het onderwijs. De aanvullende beurs blijft bestaan.