Ondanks recente aanpassingen aan het regeerakkoord, zullen de plannen van het nieuwe kabinet grote gevolgen hebben voor de financiële planning van huishoudens. Wat kunt u verwachten?

Het nieuwe kabinet neemt drastische maatregelen om Nederland uit de crisis te halen. Wat staat ons te wachten en hoe kunnen we daar in onze planning rekening mee houden? Drie experts geven hun visie.

Het regeerakkoord bevat een aantal lastenverzwaringen die al op korte termijn ingaan. Zo gaat het mes in de kinderbijslag, wordt de hypotheekrente-aftrek afgebouwd en maakt de studiefinanciering plaats voor een sociaal leenstelsel. Eerdere plannen voor een inkomensafhankelijke zorgpremie zijn van de baan, maar daar komt een nivellering via de inkomstenbelasting voor terug.

Bijsturen
Welke gevolgen deze maatregelen exact voor uw portemonnee zullen hebben, is nog niet bekend. De plannen moeten nog nader worden uitgewerkt en vervolgens nog worden besproken in de Tweede en Eerste Kamer. Jan van der Wel, onafhankelijk financieel planner en vestigingseigenaar van Your Financials 't Gooi, adviseert consumenten af te wachten hoe alle plannen gaan uitpakken.
De meeste mensen zullen volgens hem niet direct in problemen komen. Maar consumenten in de hogere middenklasse die nu al maandelijks weinig overhouden en straks geconfronteerd worden met een optelsom van bezuinigingen, doen er wèl verstandig aan nu alvast hun financiële situatie tegen het licht te houden. "Dan weet je alvast wat je te wachten staat en kun je nu alvast bijsturen, door op sommige posten te bezuinigen. Zo voorkom je verrassingen."

Hypotheekrente
Wat betreft de woningmarkt gaan twee maatregelen binnenkort in. De hypotheekrente-aftrek wordt stapsgewijs afgebouwd van 52 procent naar 38 procent in 2042. Verder mogen nieuwe hypotheeknemers vanaf januari alleen nog hypotheekrente aftrekken als ze hun hypotheek in dertig jaar volledig aflossen, via een annuïteitenhypotheek.
"Toekomstige huizenbezitters zitten in een lastige spagaat", zegt Kapé Breukelaar, partner bij Capital Consult en Coaching. "Wie nog wil profiteren van de maximale hypotheekrente-aftrek, via een spaarhypotheek, kan proberen nog voor de jaarwisseling een nieuwe hypotheek af te sluiten. Maar je loopt dan wel het risico een wat hogere prijs voor de woning te betalen, omdat de huizenprijzen naar verwachting nog verder zullen dalen." Wie een woning wil kopen, moet voor zichzelf inschatten of de nadelen van een annuïtaire hypotheek opwegen tegen het voordeel van een lagere hypotheeksom.
Breukelaar raadt huizenbezitters die hun huis te koop hebben gezet af hun huis tijdelijk te verhuren. "Als het lukt de woning vlot te verkopen, tegen een redelijke prijs, zou ik dat doen. Het risico op verdere prijsdalingen is te groot." Hij wijst er wel op dat volgens het regeerakkoord de rente op een restschuld vijf jaar mag worden afgetrokken.

Pensioen
Het regeerakkoord bevat ook een aantal maatregelen die betrekking hebben op de langere termijn, maar waarop nu al wel moet worden geanticipeerd. Voor ouders met jonge kinderen betreft dat de afschaffing van de studiefinanciering. Werkenden worden geconfronteerd met ingrepen in de pensioenen. De AOW-leeftijd wordt verhoogd, waardoor we straks later met pensioen gaan. Inkomens hoger dan 100.000 euro kunnen niet langer fiscaal gunstig sparen voor hun aanvullend pensioen. Daarnaast wordt voor iedereen de jaarlijkse pensioenopbouw met 0,4 procent verlaagd.
"Jongeren lopen het risico aan het eind van de rit 20 procent minder pensioen over te houden ", waarschuwt Breukelaar. Hij verwacht dat de verlaging van de pensioenopbouw zal worden gecompenseerd door een hoger loon. In dat geval adviseert Breukelaar om met dit geld alvast een privé-pensioenvoorziening op te bouwen. "Je hebt een potje nodig om later van te kunnen leven."
Een extra spaarpotje aanleggen kan op verschillende manieren: zelf sparen of beleggen, geld storten in een lijfrente of banksparen (sparen of beleggen via een geblokkeerde rekening).