De kabinetsplannen voor de komende jaren hebben behoorlijke gevolgen voor onze financiële planning. Wat gaat er veranderen en hoe kunt u op de plannen inspelen?

De gemiddelde Nederlander kan komend jaar 0,5 procent netto minder besteden, zo blijkt uit berekeningen van het Centraal Planbureau (CPB). Vooral gepensioneerden en alleenverdieners gaan erop achteruit: hun koopkracht daalt met gemiddeld 1,5 procent. Tweeverdieners komen er met een daling van 0,25 procent relatief gunstig vanaf, maar binnen deze groep kan de situatie fors uiteenlopen.
Omdat de koopkrachtplaatjes van het CPB behoorlijk kunnen afwijken van individuele situaties, is het verstandig om uw eigen situatie goed onder de loep te nemen.

Kinderbijslag
Voor ouders verandert er veel. Zo gaat de kinderbijslag voor kinderen vanaf zes jaar stapsgewijs omlaag en zijn schoolboeken in het voortgezet onderwijs straks niet langer gratis. Ter compensatie gaat het kindgebonden budget omhoog. Hier profiteert echter niet iedereen van, omdat dit een inkomensafhankelijke regeling is.

In de woningmarkt wordt de grens voor de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) stapsgewijs verlaagd van 290.000 euro naar 225.000 euro op 1 juli 2016. Hierdoor missen meer toekomstige huizenkopers het rentevoordeel van een NHG-lening.

Boeterente
Verder gaat de fiscale vrijstelling voor schenkingen ten behoeve van een eigen woning omhoog naar 100.000 euro.
Wie van deze faciliteit gebruik wil maken, moet wel opletten, zegt Leon Batenburg, adviseur bij Capital Consult & Coaching in Amsterdam. "Veel banken hanteren een boeterente bij versneld aflossen. Ga na hoeveel je boetevrij mag afbetalen. Anders komt een deel van de schenking bij de bank terecht."
Ook woningbezitters met een spaarhypotheek met een kapitaalverzekering, spaarrekening of beleggingsrecht eigen woning moeten op hun hoede zijn. "Je mag nooit meer belastingvrij sparen of beleggen dan de hoogte van de eigenwoningschuld", zegt Batenburg. "Anders wordt de ontvangen rente over het hogere deel belast. Houd hier rekening mee als je voortijdig wil aflossen."
Volgens woordvoerder Hans André de la Porte van de Vereniging Eigen Huis loopt het in de praktijk vaak niet zo'n vaart. "Veel hypotheken bevatten een aflossingsvrij deel, waardoor met de kapitaalverzekering niet de volledige schuld wordt afgelost."

Hij wijst er verder op dat de schenking niet alleen hoeft te worden ingezet voor de aankoop van een woning of verlaging van de hypotheek. "Het geld kan ook worden aangewend voor een verbouwing of betaling of afkoop van erfpacht."

Gouden handdruk
Ook op het gebied van ontslagvergoedingen verandert er veel. Vanaf 1 januari 2014 kunnen geen nieuwe ontslagvergoedingen in een stamrecht-bv of bankspaarrekening of verzekering worden geparkeerd.
Per 31 december 2013 bestaande ontslagvergoedingen die al op een dergelijke wijze zijn ondergebracht mogen daar op blijven bestaan.
Wel blijft het mogelijk om het jaar van de ontslagvergoeding te verrekenen met twee aansluitende jaren (middelen). Dit kan interessant zijn voor mensen die minder gaan verdienen, omdat de vergoeding dan mogelijk in lager gemiddeld tarief terecht komt. Voor veelverdieners biedt deze constructie echter weinig soelaas.

Toeslagen

Om te beoordelen of middeling interessant is, adviseert Marc Padberg, fiscalist bij Gouden Handdruk Specialist, alle fiscale consequenties goed door te rekenen. "Een ontslagvergoeding kan impact hebben op inkomensafhankelijke toeslagen, zoals de kinderopvangtoeslag. Tel je de vergoeding bij één jaarinkomen op, dan hoef je over alleen dat jaar teveel ontvangen toeslagen terug te betalen. Kies je voor middeling, dan loop je het risico dat dit ook over de andere jaren moet gebeuren, waardoor je per saldo onvoordeliger uit bent."
Om bestaande gevallen te stimuleren om tot voortijdige uitkering over te gaan, mag iedereen die al vóór 1 januari een stamrecht-bv of -bankspaarrekening had dit geld volgend jaar eenmalig innen met een korting van 20 procent (dit komt neer op een belastingdruk van 41,6%).
 
Dit kan voordelig uitpakken, maar dat hoeft niet, stelt Padberg: "Over het netto geïnde bedrag moet u jaarlijks 1,2 procent belasting betalen. Dat kan over een langere periode de korting teniet doen. Reken dit vooraf goed door. Als je het laat spreiden kan de heffing ook uitkomen op 42%.”

Alle plannen voor volgend jaar staan vermeld in de Miljoenennota.