Het onlangs gesloten begrotingsakkoord heeft veel scherpe kantjes afgehaald van de oorspronkelijke plannen. Wat kunt u de komende jaren concreet verwachten?

Het herfstakkoord pakt voor vrijwel iedereen gunstig uit ten opzichte van de oorspronkelijke plannen. Dit komt vooral door de eenmalige verlaging van het belastingtarief in de eerste schijf met 0,75 procentpunt. Daar profiteert elke belastingbetaler van.
Daarnaast worden op verschillende deelterreinen maatregelen genomen. We zetten de plannen voor verschillende groepen mensen op een rij.

Ouders
Voor gezinnen met kinderen - en dan met name oudere kinderen - zijn veel pijnlijke maatregelen teruggedraaid. Schoolboeken in het voortgezet onderwijs blijven gratis. De plannen om de kinderbijslag voor kinderen vanaf zes jaar stapsgewijs omlaag te brengen gaan niet door. Daarnaast vloeit er 100 miljoen euro extra naar de kinderopvangtoeslag, om de lasten voor ouders met een midden- en hoger inkomen te verlichten.

Ondernemers
Ondernemers zullen blij zijn dat de verlaging van de zelfstandigenaftrek vanaf 2015 van de baan is. Verder gaat het tarief in box 2 van de inkomstenbelasting (inkomen uit aanmerkelijk belang, voor ondernemers die minimaal 5 procent van de aandelen van hun BV bezitten) komend jaar eenmalig omlaag van 25 procent naar 22 procent. De overheid probeert hiermee directeur-grootaandeelhouders te stimuleren dividend uit hun BV uit te keren.

Hogere inkomens
Voor hogere inkomens wordt de pijn de komende jaren iets verzacht. De geplande afbouw van de algemene heffingskorting in de vierde schijf (52 procent) gaat niet door. Daarnaast heeft een Kamermeerderheid besloten dat het belastingtarief voor de hoogste inkomens vanaf 2018 stapsgewijs omlaag gaat van 52 naar 49,5 procent, als compensatie voor de lagere hypotheekrente-aftrek. Ook de tarieven in de tweede en derde belastingschijf zullen op termijn dalen.

Automobilisten
Er komen ook lastenverzwaringen. Automobilisten worden geraakt door het besluit om de verlaging van de motorrijtuigenbelasting terug te draaien en een verhoging van de aanschafbelasting voor auto's (door aanscherping van de CO2-eisen).
Verder worden de voor 2015 geplande verhogingen van de bedragen van het kindgebonden budget voor het eerste en tweede kind gehalveerd. Dat is ongunstig voor huishoudens met kinderen en lagere inkomens.
Huishoudens zonder kinderen ondervinden de negatieve gevolgen van het besluit om het kindgebonden budget vanaf 2017 te integreren in de huishoudentoeslag (een nieuwe toeslag die in de plaats komt van de huur- en zorgtoeslag).

Huizenbezitters
De maatregelen uit de Miljoenennota over de woningmarkt blijven overeind. Meer toekomstige huizenkopers zullen het rentevoordeel van een lening met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) mislopen, omdat de NHG-grens stapsgewijs wordt verlaagd van 290.000 euro naar 225.000 euro op 1 juli 2016.
Gunstig voor huizenbezitters is het besluit om de fiscale vrijstelling voor schenkingen ten behoeve van een eigen woning te verhogen naar 100.000 euro. De schenking hoeft niet alleen te worden ingezet voor de aankoop van een woning of verlaging van de hypotheek, maar mag bijvoorbeeld ook worden aangewend voor een verbouwing of afkoop van erfpacht.
Wilt u van deze regeling gebruik maken, informeer dan wel of de bank geen boeterente in rekening brengt. Veel hypotheekverstrekkers hebben de afgelopen weken hun regels op dit terrein versoepeld.

Huiseigenaren met dubbele lasten
Wie een nieuw huis heeft gekocht en het oude huis niet verkocht krijgt, zal blij zijn met het recente besluit om de crisismaatregelen voor woningbezitters met dubbele lasten met een jaar te verlengen. De termijn voor de rente-aftrek van het huis dat te koop staat, zou komend jaar worden teruggebracht van drie naar twee jaar, maar dat plan is van de baan. U mag de hypotheekrente van beide woningen dus voorlopig nog blijven aftrekken.
Ook de zogeheten terugkeerregeling wordt met een jaar verlengd. Huiseigenaren die hun te koop staande woning verhuren onder de Leegstandswet, houden daarmee recht op renteaftrek als de verhuurperiode is afgelopen.

Koopkracht
Hoewel het herfstakkoord over de hele linie voordeliger uitpakt dan de oorspronkelijke plannen, blijkt uit de doorrekening van het Centraal Planbureau (CPB) dat veel mensen er komend jaar nog steeds op achteruitgaan, ten opzichte van dit jaar.
De effecten kunnen echter per huishouden fors verschillen. Bovendien kunnen de koopkrachtplaatjes van het CPB behoorlijk afwijken van individuele situaties. Een financieel adviseur kan u helpen uw eigen situatie in kaart te brengen.