Over ruim een maand is 2013 ten einde; een goed moment om uw financiën nog eens tegen het licht te houden. Robeco zet enkele tips op een rij waarmee u op de valreep geld kunt besparen.

Hypotheekrente vooruit betalen, schenken en giften bundelen... Wat kunt u zoal doen om nog vlak voor de jaarwisseling geld te besparen? Robeco zet in twee artikelen een aantal eindejaarstips op een rij.

Betaal lijfrentepremie op tijd
Om over 2013 in aanmerking te komen voor aftrek van de lijfrentepremie (op grond van de jaarruimte of de reserveringsruimte) moet u de premies daadwerkelijk in 2013 betalen. Voorheen kon dat nog tot 1 april van het volgend jaar, maar dat is niet meer mogelijk.
Vanaf 1 januari gaat de maximale aftrek voor lijfrenten omlaag. Dan is nog maar 15,5 procent van de premiegrondslag aftrekbaar, in plaats van 17 procent. Probeer als het kan dit jaar nog te profiteren van de nog hogere aftrek.

Bundel giften
Doneert u weleens geld aan een goed doel? Dan kunt een deel van dit bedrag aftrekken, mits de giften in totaal hoger zijn dan 1 procent van uw verzamelinkomen (de optelsom van de inkomsten van u en uw partner minus eventuele aftrekposten), met een minimum van 60 euro. Elke euro boven deze grens is aftrekbaar. Komt u niet aan deze drempel, dan kan het verstandig zijn de giften over enkele jaren te bundelen.

Stel periodieke giften uit
De bovengenoemde drempel geldt niet voor periodieke giften die minimaal vijf jaar worden gedaan. Deze giften moeten nu nog bij een notaris worden vastgelegd, maar vanaf 2014 mag u ook zelf een schenkingsovereenkomst opstellen. Om een gang naar de notaris te voorkomen kunt u periodieke giften beter over de jaarwisseling heen tillen.

Schenk belastingvrij
U mag uw kind elk jaar een bedrag belastingvrij schenken. Dit jaar bedraagt de vrijstelling 5.141 euro. Voor overige schenkingen ligt de grens op 2.057 euro. Wilt u meer schenken, knip dan het bedrag op en betaal een deel dit jaar en de rest na de jaarwisseling. Maak het geld liefst voor de kerstdagen over, om er zeker van te zijn dat het bedrag vóór 1 januari is overgeboekt.

Verhoogde schenking
Sinds 1 oktober geldt er tot 1 januari 2015 ook een verhoogde eenmalige schenkingsvrijstelling van 100.000 euro voor schenkingen die worden besteed aan een eigen woning. Dit kan gaan om de aankoop van een woning, verlaging van een hypotheek, financiering van een verbouwing of afkoop van erfpacht. Deze vrijstelling is niet beperkt tot ouder en kind. Ook geldt er geen leeftijdsgrens.
Heeft uw kind al gebruik gemaakt van een eenmalig verhoogde vrijstelling (24.676 euro voor niet-geoormerkt geld of 51.407 euro voor bekostiging van een woning of dure studie), dan moet dit bedrag van de nieuwe vrijstelling worden afgetrokken.

Los schulden af
Heeft u schulden, dan kan het renderen om openstaande bedragen vóór de jaarwisseling af te lossen. Hierdoor bespaart u niet alleen rente, maar u betaalt ook minder vermogensbelasting. Vooral voor schulden die lager zijn dan 2.900 euro (of 5.800 euro bij fiscaal partnerschap), is dit interessant. Deze mag u immers niet aftrekken van uw bezittingen in box 3 van de inkomstenbelasting.

... en doe grote aankopen nú
U kunt uw eigen vermogen ook drukken door geplande dure aankopen, schenkingen of giften vóór 1 januari (de peildatum voor de vermogensbelasting) te doen. Verder kan het interessant zijn om de zorgpremie voor volgend jaar alvast voor de jaarwisseling te betalen. Dat levert naast belastingvoordeel vaak ook wat premiekorting op.
Houd uw vermogen ook goed in de gaten als u zorgtoeslag ontvangt, of een kindgebonden budget (een bijdrage van de overheid in de kosten voor uw kinderen tot 18 jaar). Om voor deze tegemoetkomingen in aanmerking te komen mag uw vermogen namelijk niet te hoog zijn.

Rond uw verbouwing snel af
Wie vorig jaar schriftelijk opdracht heeft gegeven tot een verbouwing, maar de financiering hiervan pas dit jaar heeft geregeld, valt nog onder de oude - gunstiger - regels. U hoeft dan niet verplicht af te lossen voor de hypotheekrenteaftrek. De verbouwing moet wel in 2013 zijn afgerond, dus rond deze snel af.

Betaal hypotheekrente vooruit
Betaalt u belasting in box 3, dan kan het voordelig uitpakken als u een deel van de hypotheekrente van volgend jaar vooruitbetaalt. Dat scheelt vermogensbelasting. Valt u volgend jaar in een lager belastingtarief, dan kan dat bovendien een extra belastingbesparing opleveren. U mag maximaal zes maanden rente vooruitbetalen. Informeer vooraf naar de mogelijkheden en voorwaarden.

Kijk uw zorgpolis na
Heeft een naturapolis (waarbij de zorg rechtstreeks wordt betaald), wees dan alert. De verzekeraar hoeft de zorgkosten van zorgverleners waarmee zij geen contract heeft afgesloten in 2014 niet langer te vergoeden. Dit kan u veel geld kosten als u naar een niet-gecontracteerde partij stapt. Bij de restitutiepolis heeft u vrije zorgkeuze. Neem dit in overweging bij de keuze van uw zorgverzekering.

Lees ook: