Over ruim een maand is 2013 ten einde; een goed moment om uw financiën nog eens tegen het licht te houden. Robeco zet enkele tips op een rij waarmee u op de valreep geld kunt besparen.

Over ruim een maand is 2013 ten einde; een goed moment om uw financiën nog eens tegen het licht te houden. Robeco zet een reeks eindejaarstips voor u op een rij. In deel 2: tips voor ondernemers en werknemers.

Extra investeren, een zuinige auto kopen en voorbereidingen treffen voor de afkoop van uw stamrecht ... Wat kunt u de komende weken zoal doen om geld te besparen? Robeco zet in twee artikelen een aantal eindejaarstips op een rij. In dit verhaal: tips voor hardwerkend Nederland.

Doe extra investeringen
Kleine ondernemers en ondernemers die weinig activiteiten ontplooien waarover btw moet worden geheven, kunnen mogelijk geld besparen door investeringen naar voren te halen. Als zij dit jaar per saldo 1.345 euro btw hebben geheven (na aftrek van de btw die ze zelf moesten betalen), mogen ze dit bedrag als winst houden. Komt de heffing uit tussen de 1.345 en 1.883 euro, dan mogen zij een deel van de berekende btw houden.
Zit u vlak boven deze drempels, dan kan een extra investering ervoor zorgen dat u alsnog van deze vrijstelling gebruik kunt maken.

... ook voor de investeringsaftrek
Ook andere ondernemers doen er verstandig aan hun investeringen even tegen het licht te houden. Wie dit jaar tussen de 2.300 en 306.931 euro in bedrijfsmiddelen of een zeer zuinige personenauto heeft geïnvesteerd, komt in aanmerking voor de investeringsaftrek. Deze aftrek bedraagt 28 procent voor kleine bedragen en loopt geleidelijk af. Alleen artikelen vanaf 450 euro komen voor de aftrek in aanmerking.
Zit u dicht bij de drempel van 2.300 euro, kijk dan of u een geplande investering voor volgend jaar kunt vervroegen. Zit u boven de drempel, dan is uitstel naar volgend kalenderjaar juist voordeliger, omdat de hoogte van de investeringsaftrek afneemt naarmate de investering omvangrijker wordt.
2013 is overigens het laatste jaar waarop de investeringsaftrek ook geldt voor milieuvriendelijke auto's. Overweegt u zo'n auto te kopen, wees er dan snel bij.

Kies een zuinige auto
Het wordt voor auto's van de zaak komend jaar nóg moeilijker om in een lage bijtellingscategorie te vallen, want de regels worden verder aangescherpt. Wilt u een nieuwe zakelijke auto aanschaffen, dan kan het de moeite waard zijn om nog dit jaar een model te kiezen dat voldoet aan de CO2-normen voor de bijtelling van 14 en 20 procent. Voor benzineauto’s ligt die grens voor het 14 procenttarief op 95 gram per kilometer. Voor het 20 procent tarief bedraagt de limiet 124 gram. Voor dieselauto's geldt een grens van respectievelijk 88 en 112 gram.
Voor zeer zuinige auto's geldt ook een vrijstelling van BPM (aanschafbelasting) en Motorrijtuigenbelasting.

Werk uw urenadministratie bij
Wie minimaal 1.225 uur per jaar aan zijn bedrijf besteedt, komt in aanmerking voor interessante aftrekposten, zoals de startersaftrek (voor jonge bedrijven) of de zelfstandigenaftrek. Check tijdig of u die norm gaat halen. Zit u er vlak onder, kijk dan of u tijdelijk wat meer uren kunt draaien.
Controleer ook of u misschien wat uren over het hoofd gezien. Onder het zogeheten urencriterium valt niet alleen de tijd die u aan klanten factureert, maar bijvoorbeeld ook de tijd u besteedt aan het volgen van een cursus, acquisitie, reizen naar uw klant of uw kantoor, lezen van vakliteratuur, factureren, de boekhouding bijwerken en opruimen van uw kantoor.

Werk uw kilometeradministratie bij
Als u jaarlijks niet meer dan 500 privékilometers aflegt in een auto van de zaak, werk dan uw kilometeradministratie voor de jaarwisseling bij, om bijtelling en een boete te voorkomen.
Reed u dit jaar wel veel privékilometers met deze auto, maar verwacht u komend jaar onder de 500 kilometer uit te komen (bijvoorbeeld vanwege de aanschaf van een tweede auto), vraag dan bij de Belastingdienst een ‘verklaring geen privégebruik’ aan.

Overweeg afkoop stamrecht
Had u vóór 15 november een ontslagvergoeding ondergebracht in een stamrecht-bv of –bankspaarrekening, dan mag u dit geld volgend jaar eenmalig innen met een korting van 20 procent. Reken wel door of dit voor u per saldo voordelig uitpakt, want dit is niet altijd het geval.
Raakt u vóór de jaarwisseling uw baan kwijt, dan kunt u nog tot 1 januari uw ontslagvergoeding in een stamrecht-bv, of een bankspaarrekening of verzekering stallen, maar deze aanspraken komen niet in aanmerking voor de kortingsregeling.

Lees ook: