Bij de berekening van de vermogensbelasting gaat de fiscus uit van een rendement van 4 procent per jaar. Dit percentage lijkt echter alleen voor beleggers weggelegd.

De Bond voor Belastingbetalers en belastingadviesbureau Grant Thornton starten een proefproces om de hoogte van de vermogensbelasting door de rechter te laten toetsen.
Elke Nederlander mag 21.139 euro belastingvrij sparen of beleggen. Daarboven wordt 1,2 procent vermogensbelasting geheven. Bij de berekening van dit bedrag gaat de fiscus uit van een fictief rendement van 4 procent, dat met 30 procent wordt belast.
De huidige spaarrente is echter zo laag dat ons hele spaarrendement wordt opgegeten. Bij diverse banken is de spaarrente inmiddels onder de 1 procent gezakt, waardoor de vermogensbelasting volgens de aanklagers feitelijk neerkomt op onteigening.

Gemiddelde spaarrente: 2,1 procent
Ook op langere termijn komen spaarders er bekaaid vanaf. Wie kijkt naar de rentetarieven vanaf 2001 (het jaar waarin de vermogensrendementsheffing werd ingevoerd), ziet dat op een spaarrekening vrijwel nooit 4 procent rendement viel te behalen. Tussentijds hebben wel enkele prijsstunters, zoals Icesave, de spaarmarkt betreden met rentetarieven van circa 5 procent. Maar de gemiddelde spaarrente lag een stuk lager: deze liep de afgelopen dertien jaar uiteen van 1,7 tot 2,5 procent (bron: Geldreview). Het gemiddelde rendement op spaargeld over deze periode bedraagt 2,1 procent per jaar.

Inflatie en belasting
Om te bepalen wat hier netto van overblijft, moet hier de inflatie vanaf worden getrokken. Deze liep sinds 2001 uiteen van 1,1 tot 4,6 procent (bron: CBS) en blijkt gemiddeld even hoog als de spaarrente: 2,1 procent per jaar.
Daar gaat vervolgens nog 1,2 procent vermogensrendementsheffing vanaf, waardoor de waarde van het gemiddelde spaarpotje elk jaar is geslonken.

3,3 procent nodig
Wie quitte wil spelen heeft een spaarrente nodig van 3,3 procent. Dit percentage is momenteel alleen haalbaar op enkele spaardeposito's waarbij uw geld tien jaar vast staat. Op spaardeposito's met een kortere looptijd lopen de maximale rentetarieven uiteen van 2,15 procent (voor deposito's van één jaar) tot 3,10 procent (voor deposito's waarbij uw geld vijf jaar vast zit).
De hoogste rente op een spaarrekening bedraagt op dit moment 2,5 procent. Maar dit betreft een spaarrekening met beperkende voorwaarden. Hierbij moet u bijvoorbeeld denken aan een vaste verplichte maandelijkse storting, boetes bij tussentijds opnemen, een minimale inleg of een verbod op bijstorten. Op spaarrekeningen zonder beperkingen blijft de maximale rente steken op 1,75 procent.

Beleggen
Een andere optie om een hoger rendement te behalen is beleggen. Sinds 2001 zijn er vier beursjaren geweest waarbij de AEX-index verlies heeft geleden. Dieptepunt was 2008, toen de index halveerde. In de overige jaren behaalde de index een rendement van gemiddeld 13 procent. Beleggen brengt natuurlijk wel risico's met zich mee: uw inleg kan in theorie verloren gaan. Maar het biedt ook een kans op een hoger rendement.

En natuurlijk is het beter om wereldwijd te spreiden dan alleen in de thuismarkt te beleggen.