Veel huiseigenaren lossen extra af op hun hypotheek. Maar dit is niet voor iedereen de beste oplossing.

Nederlanders hebben afgelopen jaar ongeveer 5 miljard euro spaargeld opgenomen. Dat geld wordt voor een belangrijk deel gebruikt om extra af te lossen op de hypotheek.
Dat dit gebeurt, is niet zo vreemd. De gemiddelde spaarrekening levert momenteel slechts 1,37 procent rente op. Omdat hier nog inflatie en 1,2 procent vermogensbelasting vanaf moet worden getrokken, teren spaarders dus in op hun spaarpotje. Tegelijkertijd betalen huiseigenaren een veel hogere hypotheekrente: gemiddeld 4,47 procent.
Uw spaarpotje aanwenden voor extra aflossingen levert dus rentevoordeel op. Daarnaast kunt u hiermee een eventuele restschuld bij verkoop van uw woning beperken. Verder betaalt u minder vermogensbelasting en kan een lager vermogen ook positief uitpakken voor regelingen die een vermogensgrens hanteren, zoals de zorgtoeslag.

Toch is extra aflossen niet altijd verstandig. Let op de volgende addertjes onder het gras.

1. Lagere hypotheekrenteaftrek
Wie extra aflost, kan minder hypotheekrente aftrekken.

2. Boeterente
Bij veel hypotheekverstrekkers bent u een forse boete verschuldigd als u in een jaar meer dan 10 tot 15 procent van de hypotheeksom extra aflost. Kosteloos en onbeperkt aflossen kan doorgaans alleen als de rentevaste periode afloopt. U kunt een boete omzeilen door dit moment af te wachten en tot die tijd alvast zelf te sparen of te beleggen.

3. Buffer
Elke euro die naar uw hypotheekverstrekker gaat, kunt u niet meer aanwenden voor andere doeleinden, zoals een studie voor de kinderen of de aankoop van een auto. Los alleen af met geld dat u langere tijd kunt missen en houdt een buffer aan om eventuele tegenvallers te kunnen opvangen.

4. Bijleenregeling
Door extra aflossen stijgt misschien de overwaarde op uw woning. Dit heeft gevolgen voor de zogeheten bijleenregeling. Als u uw woning vervolgens verkoopt en binnen drie jaar een ander koophuis betrekt, moet u de overwaarde investeren in uw nieuwe woning. U mag namelijk alleen de rente aftrekken over de aankoopprijs van de nieuwe woning na aftrek van de overwaarde.

5. Spaarhypotheek
Wie een spaarhypotheek heeft, moet extra alert zijn. U spaart dan belastingvrij een bedrag bij elkaar waarmee u aan het eind van de looptijd de hypotheek aflost. Hierdoor geniet u maximale hypotheekrenteaftrek. Over de uitkering krijgt u een fiscale vrijstelling. Deze bedraagt maximaal 157.000 euro per persoon als u minimaal twintig jaar premie heeft betaald en maximaal 35.700 euro na vijftien tot twintig jaar premiebetaling. Als door extra aflossingen de premieduur fors wordt verlaagd, loopt u risico dat de vrijstelling lager uitpakt of zelfs volledig vervalt.
Een andere eis om voor fiscale tegemoetkoming in aanmerking te komen, is dat het eindkapitaal de eigenwoningschuld niet mag overtreffen. Is dit toch het geval of komt het eindkapitaal boven de vrijstelling uit, dan moet u over het restant inkomstenbelasting betalen. Dat kan oplopen tot maximaal 52 procent.
Wilt u toch investeren in uw hypotheek, kies dan voor een extra storting in de kapitaalverzekering die aan de hypotheek is gekoppeld. Dat leidt tot een lagere premie.
Een ander alternatief is zelf een beleggingspotje aanleggen . Zo behoudt u uw maximale hypotheekrente-aftrek.