Schenken, uw pensioenregeling aanpassen en hypotheekrente vooruit betalen... Wat kunt u doen om nog vlak voor de jaarwisseling geld te besparen? Robeco zet een aantal eindejaarstips op een rij.

Schenk belastingvrij
Het kan nog, maar u moet er wel snel bij zijn: gebruikmaken van de verhoogde eenmalige schenkingsvrijstelling van 100.000 euro voor schenkingen die worden besteed aan een eigen woning. Dit kan gaan om de aankoop van een woning, maar bijvoorbeeld ook om verlaging van een hypotheek, financiering van een verbouwing of afkoop van erfpacht. De vrijstelling is niet beperkt tot ouder en kind. Ook geldt er geen leeftijdsgrens.
Na 1 januari 2015 gaat de vrijstelling voor schenking voor een eigen woning weer terug naar 51.407 euro en geldt deze weer uitsluitend voor schenkingen van ouders aan kinderen.
Heeft uw kind eerder al gebruik gemaakt van een eenmalig verhoogde vrijstelling, dan moet dit bedrag van de nieuwe vrijstelling worden afgetrokken.

... ook voor andere doeleinden
Naast de eenmalige belastingvrije schenking voor de eigen woning, bestaat er ook een eenmalig verhoogde vrijstelling van 52.281 euro voor de bekostiging van een dure studie, mits de schenking notarieel is vastgelegd. Wilt u dat het geld vrij besteedbaar is, dan kunt u uw kind eenmalig 25.096 euro schenken.

Let op schenkvrijstelling
Naast de verhoogde eenmalige schenking mag u ook jaarlijks bedragen belastingvrij schenken: dit jaar 5.229 euro voor een schenking van ouders aan kinderen en 2.092 euro voor overige schenkingen.
Wilt u meer schenken, knip dan het bedrag op en betaal dit jaar een deel en de rest na de jaarwisseling.

Druk uw vermogen
21.139 euro (of 42.278 euro voor fiscaal partners) van uw vermogen is vrijgesteld van belastingen. Over elke euro hierboven moet u 1,2 procent belasting betalen. De hoogte van uw vermogen wordt steeds op 1 januari getoetst. U kunt belasting besparen als u voor die tijd uw vermogen drukt. Dit kan door al eerder geplande schenkingen, giften of grote aankopen nog voor de jaarwisseling te doen.

... bijvoorbeeld door voortijdig af te lossen
Een andere oplossing is een deel van de hypotheek aflossen. Gezien de huidige lage spaarrente kan dit extra voordelig uitpakken. Hier zitten wel wat haken en ogen aan, zoals een mogelijke boeterente.

... of door hypotheekrente vooruit te betalen
U kunt uw vermogen ook laten slinken door een deel van de hypotheekrente van volgend jaar vooruit te betalen. Valt u volgend jaar in een lager belastingtarief, omdat u minder gaat verdienen, dan kan hypotheekrente vooruitbetalen een extra belastingbesparing opleveren, omdat u nog tegen een hoger tarief kunt aftrekken. Valt u in het toptarief, dan kunt u bovendien de rente nu nog aftrekken tegen 51,5 procent, in plaats van tegen 51 procent, aangezien het maximale aftrekpercentage in 2015 met 0,5 procent wordt verlaagd.
U mag maximaal zes maanden rente vooruit betalen. Informeer vooraf naar de mogelijkheden en voorwaarden.

Bundel giften
Doneert u weleens geld aan een goed doel? Dan kunt de giften opvoeren als aftrekpost, mits deze bij elkaar opgeteld hoger zijn dan 1 procent van uw verzamelinkomen, met een minimum van 60 euro. Elke euro boven deze grens is aftrekbaar. Komt u niet aan deze drempel, dan kunt u overwegen de giften over enkele jaren te bundelen.

Los schulden af
Heeft u schulden, dan kan het renderen om openstaande bedragen vóór de jaarwisseling af te lossen. Hierdoor bespaart u niet alleen rente, maar u betaalt ook minder vermogensbelasting. Vooral als u weinig schulden heeft, is aflossen interessant. De eerste 2.900 euro (of 5.800 euro bij fiscaal partnerschap) aan schulden zijn niet aftrekbaar van uw vermogen in box 3.
Belastingaanslagen vallen niet onder schulden. Betaal deze bij voorkeur voor 1 januari af: zo drukt u uw vermogen in box 3.

Doe die verbouwing nú
Heeft u plannen om uw huis te verbouwen of te herstellen, dan is het verstandig de werkzaamheden vóór 1 juli 2015 uit te laten voeren. U hoeft dan slechts 6 procent btw te betalen over de arbeidskosten, in plaats van 21 procent. Uw woning moet dan wel ouder zijn dan twee jaar. Voor de materialen betaalt u wel het volle pond.

Pas uw pensioenregeling aan
Vanaf 1 januari 2015 wordt het pensioengevend inkomen afgetopt op 100.000 euro: over het meerdere bouwt u geen pensioen meer op. Ook het partnerpensioen wordt afgetopt. Zit u boven deze grens, dan is het belangrijk dat u met uw werkgever tijdig afspraken maakt over een aanpassing van uw pensioenregeling. U kunt nog wel belastingvriendelijk bijsparen met een nettolijfrente.

Denk na over uw levensloopregeling
Ontvangt u uitkeringen uit uw levenslooptegoed, dan kan het gunstig zijn om deze stop te zetten. Als u het volledige tegoed in 2015 opneemt, hoeft u over slechts 80 procent van de waarde per 31 december 2013 loon- en inkomstenbelasting te betalen. Informeer of dit voor u een gunstige optie is.