Niet alleen banken moeten zich met enige regelmaat aan een stresstest onderwerpen. Het is ook verstandig om zelf de financiële risico's in kaart te brengen waaraan u bloot staat. Zó checkt u uw financiële veerkracht.

Wie financieel gezond wil zijn, moet niet alleen alert zijn op kansen, maar ook op risico's. Om onverwachte tegenslagen te kunnen opvangen, is een buffer geen overbodige luxe. Daarnaast is het verstandig om alle risico's de revue te laten passeren en te kijken hoe u zich daartegen kunt indekken.

Arbeidsongeschiktheid
Wie langere tijd ziek wordt of een ernstig ongeluk krijgt, kampt mogelijk met een forse inkomensachteruitgang. Check hoeveel uw werkgever uitkeert bij langdurige ziekte. Is dit te weinig om van rond te komen, leg dan een financiële buffer aan of verzeker u bij. Bent u ondernemer, dan kunt u zich beschermen via bijvoorbeeld een arbeidsongeschiktheidsverzekering.

... en werkloosheid
Ook werkloosheid kan zorgen voor een forse inkomensterugval. Voor huiseigenaren en huurders kan een woonlastenverzekering een goede oplossing zijn. Deze biedt dekking bij een inkomstenterugval. Bij sommige verzekeraars mag u zelf de uitkeringsduur bepalen en kunt u deze koppelen aan de looptijd van uw hypotheek.

Pensioen
Financieel bijsturen wordt aanzienlijk lastiger als u eenmaal met pensioen bent gegaan. Wees daarom tijdens uw arbeidzame leven alert op een mogelijk toekomstig pensioentekort. Dat risico is niet denkbeeldig. Veel pensioenregelingen zijn de afgelopen jaren versoberd en veel pensioenfondsen hebben moeten afzien van indexatie of zelfs moeten korten. Daarnaast bouwen veel werknemers te weinig pensioen op, omdat ze bijvoorbeeld enkele jaren niet of slechts parttime hebben gewerkt of van baan zijn gewisseld. Dreigt voor u een tekort, dan kunt u dit gat opvullen door zelf te sparen of te beleggen.

Overlijden
Veel nabestaanden gaan er financieel op achteruit nadat hun partner is overleden. Met een overlijdensrisico kunt u ervoor zorgen dat uw partner verzorgd achterblijft. U kunt de dekking en de looptijd zelf bepalen. Ook huurders kunnen voor zo’n verzekering kiezen. Dan weet u zeker dat u de maandlasten kunt blijven betalen.

Nabestaandenpensioen
Heeft u een partner en bouwt u nabestaandenpensioen op, ga dan na of sprake is van een nabestaandenpensioen op opbouwbasis of op risicobasis. In het eerste geval wordt een spaarpotje opgebouwd dat na overlijden altijd uitkeert. Stopt u met de opbouw, dan blijft het recht op het tot dan toe opgebouwde partnerpensioen bestaan. Een nabestaandenpensioen op risicobasis daarentegen is een soort verzekering, waarbij voor uw partner het recht op een uitkering vervalt als u uit dienst treedt. Om te voorkomen dat uw partner met lege handen achterblijft, biedt ook hier een overlijdensrisicoverzekering soelaas. Ook ondernemers kunnen met zo'n verzekering zelf een nabestaandenvoorziening regelen.

Beleggingen
Schommelingen op de financiële markten kunnen ervoor zorgen dat u ongemerkt meer risico gaat lopen met uw beleggingen. Zo kunnen aandelen na koersdalingen een groter gewicht binnen uw portefeuille krijgen. Houd daarom de verdeling van uw beleggingen over verschillende categorieën - zoals aandelen en obligaties - goed in de gaten. Belegt u in een beleggingsfonds, dan monitort de beheerder of het fonds binnen het profiel blijft.