Het eigen risico in de zorg gaat omhoog, de zorgtoeslag wordt beperkt en de zorgpremie wordt hoger. En wie oud of gebrekkig wordt en zorg nodig heeft, zal nog eens extra in de buidel moeten tasten.

Per 1 januari 2015 is de AWBZ afgeschaft. De AWBZ dekte onder meer kosten van volledige zorg voor mensen die intensieve zorg met verblijf nodig hebben. Deze kosten zijn overgegaan naar de nieuwe Wet Langdurige Zorg (Wlz). De wet regelt onder meer dat het rijk deze zorginstellingen betaalt. Maar u betaalt ook een eigen bijdrage, die afhankelijk van uw situatie kan variëren van 158,60 - 832,60 euro per maand (lage eigen bijdrage) tot 2.284,60 euro per maand (maximale hoge bijdrage). De lage eigen bijdrage geldt alleen voor mensen die ook nog de kosten voor een huishouden buiten de instelling hebben.

Zorg in de zin van begeleiding thuis, dagbesteding, vervoer en andere kosten die tot 1 januari uit de AWBZ betaald werden, zijn ondergebracht in andere wetten, die door de gemeenten worden uitgevoerd, zoals de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). De gemeenten hebben daartoe 75 procent van het bedrag van de uitgaven gekregen. Je hoeft geen rekenwonder te zijn om te begrijpen dat de overige 25% ook ergens vandaan moet komen. Bijvoorbeeld uit slimmere organisatie van de zorg, een groter beroep op de participatiesamenleving en hogere eigen bijdragen.

Particuliere verzorgingshuizen of verpleeghuizen krijgen helemaal geen geld uit de Wlz. Hier betaalt u wonen en zorg dus zelf, eventueel (deels) met een persoonsgebonden budget (pgb). Particuliere woonzorgvoorzieningen zijn wel erg populair vanwege de intensieve zorg, de grotere vrijheid en de inrichting en omvang van de appartementen. Maar natuurlijk hangt daar een prijskaartje aan. Naast de eigen bijdrage vanwege de Wlz, betalen bewoners maandelijks een eigen bijdrage. De hoogte daarvan is afhankelijk van de benodigde zorg maar ook van de plek. Een appartement in Kennemerland is duurder dan in Friesland. Prijzen lopen uiteen van 1.500 tot soms 8.000 euro per maand.

Wie ondanks ouderdom en mogelijke gebreken gesteld is op comfort, doet er verstandig aan een financiële voorziening te treffen, bijvoorbeeld via Robeco LIFE.