Huizenkopers moeten minder hypotheek kunnen krijgen, vindt het Financieel Stabiliteitscomité (FSC). De plannen zijn door kabinet en Tweede Kamer niet bepaald enthousiast ontvangen. Ook het CPB, de Nederlandse Vereniging van Makelaars, Bouwend Nederland, de Vereniging Eigen Huis en de Nederlandse Vereniging van Banken reageren kritisch.

Het FSC is een nieuw adviesorgaan, dat de regering moet waarschuwen voor ontwikkelingen die de financiële stabiliteit van de Nederlandse economie in gevaar brengen. Het adviesorgaan bestaat uit vertegenwoordigers van De Nederlandsche Bank (DNB), de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en het ministerie van Financiën. Ten minste twee keer per jaar praten zij onder leiding van DNB-president Klaas Knot over de stabiliteit van het Nederlandse financiële stelsel en over maatregelen om die stabiliteit te waarborgen.

De verhouding tussen de hypotheek en de waarde van de woning, de zogeheten loan-to-value, is de afgelopen jaren fors gedaald. Op dit moment is de hypotheek gemaximeerd op 103% van de koopsom. Hier gaat jaarlijks een procent vanaf, tot je in 2018 nog maar 100% van de koopprijs mag lenen. De FSC wil nu een stap verder gaan en de loan-to-value terugbrengen tot 90%. Het comité wil daarmee voorkomen dat bij een eventuele volgende crisis weer grote groepen huizenbezitters ver in de schulden raken. Door de onderwaterproblematiek heeft de Nederlandse economie een ernstiger knauw gekregen dan nodig was, vindt het FSC.

Zelfs als de verlaging van de hypotheeklimiet beperkt blijft tot 100%, zal een toekomstig huizenbezitter moeten reserveren voor de aankoop. Bij de koop van een huis komen immers nog andere kosten kijken, zoals de overdrachtsbelasting, de kosten van de makelaar en niet te vergeten de verhuis- en inrichtingskosten.

Gemiddeld kost een woning in Nederland ongeveer 220.000 euro*). Met een hypotheek van 90% (ofwel 198.000 euro) moet je dus nog ruim 20.000 euro aan eigen geld hebben voor de aankoop. Dan zijn aankoop, verhuis-, verbouw- en inrichtingskosten nog niet meegerekend. En let op: in dit voorbeeld is de aankoopprijs genoemd. Aanbieders van hypotheekleningen kunnen hiervan afwijken en een woning een lagere waarde toekennen, ofwel een lagere grondslag voor een hypotheek meegeven.

U kunt op verschillende manieren vermogen opbouwen, bijvoorbeeld door te sparen of te beleggen. Met behulp van de Robeco Quick Course kunt u erachter komen wat het beste bij u en uw situatie past.

Beleggen brengt kosten en risico’s met zich mee die niet bij sparen voorkomen. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen.

*) Bron: kadaster