De kabinetsplannen voor komend jaar zijn vandaag officieel gepresenteerd. Eerste conclusie: wel enige lastenverlichting, maar verder weinig schokkends. Interessant is wel wat al bekend wordt gemaakt voor 2017.

In 2016 is er ruimte voor een lastenverlichting van EUR 5 miljard, zo blijkt uit de Miljoenennota. Of de lastenverlichting voor u gunstig uitpakt, hangt van uw persoonlijke situatie af. We nemen hieronder vijf zaken kort met u door.

 1. Kinderopvangtoeslag
  Ouders krijgen volgend jaar fors meer kinderopvangvergoeding. Zo wordt de kinderopvang voor een gezin, bijvoorbeeld een man die voltijd werkt en een vrouw die drie dagen per week werkt, EUR 100 per maand goedkoper. Dat geldt als zij twee kinderen hebben die drie hele dagen naar de opvang gaan (bron: rijksoverheid.nl).

 2. Eigen woning
  De bezitter van een eigen woning zal zijn lasten zien stijgen. Het eigenwoningforfait gaat omhoog en als de huizenprijzen hun stijgende lijn voortzetten, zal uiteraard ook de onroerendgoedbelasting hoger uitvallen. De jaarlijkse stapsgewijze beperking van de hypotheekrenteaftrek gaat door. De maximale hypotheekrenteaftrek voor huiseigenaren in de hoogste belastingschijf wordt met 0,5 procent verlaagd naar 50,5%.

 3. Lease-auto’s
  Er gaat het nodige veranderen op het gebied van de fiscale bijtelling voor lease-auto’s. 2016 is een overgangsjaar, waarin we van vijf percentages (4%, 7%, 14%, 20% en 25%) naar vier gaan (4%, 15%, 21% en 25%). Vanaf 2017 verandert er nog meer. Er zullen dan nog maar twee percentages zijn: 4 procent en 22 procent.

 4. Belastingvrij schenken
  De regeling voor belastingvrij schenken – die in het recente verleden tijdelijk al werd verhoogd – wordt per 2017 opnieuw uitgebreid. Als de schenking wordt gebruikt voor het kopen van een woning of het aflossen van een hypotheek, geldt een vrijgesteld maximum van EUR 100.000. De ontvanger van de schenking moet wel tussen de 18 en 40 jaar zijn. U kunt hier in 2016 alvast rekening mee houden.

 5. Vermogensrendementsheffing
  Niet volgend jaar, maar in 2017 wordt het inmiddels lang achterhaalde percentage van 4% fictief rendement op vermogen aangepast. Er komt een basispercentage van 2,9% (voor vermogens van EUR 25.000 tot EUR 125.000), met daarbovenop een percentage van 4,7% (EUR 125.000 tot EUR 1.025.000) en een van 5,5% voor de vermogens boven EUR 1.025.000. Grote beleggers gaan dus niet alleen absoluut, maar ook relatief meer vermogensbelasting betalen dan kleine.

  Het basispercentage van 2,9% wordt jaarlijks aangepast op grond van de gemiddelde rente van de afgelopen vijf jaar en het rendement op een representatief mandje aandelen. Het heffingstarief van 30% zal worden gehandhaafd, maar de individuele drempel zal in 2017 omhoog gaan van EUR 21.330 naar EUR 25.000. De wijziging levert u wat op als u minder dan EUR 240.000 aan vermogen heeft (bron: Het Financieele Dagblad).

  Indien u wilt weten welke maatregelen u kunt nemen en wat in uw situatie het beste is, kunt u het beste bij een fiscaal adviseur aankloppen.