Het vertrouwen van Nederlandse beleggers is in het derde kwartaal van 2015 verder gedaald*. Dat blijkt uit het Robeco Nationaal Beleggingspeil, een onderzoek waarbij het sentiment rondom sparen en beleggen periodiek in kaart wordt gebracht.

Na maart 2015, toen de populariteit van beleggen zich op een hoogtepunt bevond met 102 punten ten opzichte van de index van 100, daalde het peil vervolgens naar 87 punten per eind juni en – na een kleine opleving in juli - verder naar 85 punten in oktober.

Eenvoudig te verklaren
Volgens Léon Cornelissen, hoofdeconoom van Robeco, is de dalende trend eenvoudig te verklaren: “Door de beursperikelen in China in augustus en toenemende zorgen over de groei van de wereldeconomie heeft het vertrouwen een flinke knauw gekregen. Tussen de top begin augustus en het dal eind september van de AEX zit ongeveer 19%. Geen wonder dat de stemming er nu niet bepaald in zit.”

Bepalende factoren voor economie
We vroegen in het onlangs gehouden onderzoek ook wat volgens de respondenten momenteel de bepalende factoren zijn voor de ontwikkeling van de Europese economie. Ze konden meerdere factoren aangeven. De vluchtelingenproblematiek (45%) en de afvlakking van de Chinese economische groei (41%), werden het vaakst genoemd, op de voet gevolgd door de situatie in het Midden-Oosten (36%) en de economische situatie in Griekenland (35%).

Aan de crisis ontworsteld?
Naar aanleiding van de uitspraak van minister Dijsselbloem op Prinsjesdag (“Nederland heeft zich aan de crisis ontworsteld”) werd ook gevraagd hoe de respondenten hierover denken. 41% acht het niet waarschijnlijk, maar ook niet onwaarschijnlijk dat Nederland in de resterende maanden van 2015 te maken krijgt met een nieuwe dip. 23% acht zo’n dip onwaarschijnlijk, terwijl 29% denkt dat er aan het eind van 2015 toch nog een nieuwe crisis komt.

Directe impact vluchtelingencrisis gering
Cornelissen: “Opvallend is dat de respondenten zoveel waarde hechten aan de vluchtelingencrisis, omdat de directe impact voor de beurs gering is. Wel kan deze crisis politieke consequenties hebben op Europees niveau met mogelijk negatieve gevolgen voor de economische groei, maar die blijven vooralsnog uit. Overigens zal de situatie er waarschijnlijk toe leiden dat de overheidsbestedingen worden opgevoerd, een nuttig steuntje in de rug voor het economisch herstel in de eurozone.“

Overschat
“De spanningen in het Midden-Oosten hebben weinig invloed op de olieproductie, dus wellicht wordt dit risico overschat. Een wereldwijde economische crisis, ingeluid door een harde landing van de Chinese economie, acht ik nog steeds onwaarschijnlijk, onder meer omdat de Chinese autoriteiten voldoende middelen hebben om een al te scherpe groeiafzwakking te voorkomen,” aldus de Robeco-hoofdeconoom.

*Voorkeur voor beleggen (index = 100):
Beleggers: van 112 naar 108
Spaarders: van 73 naar 71
Totaal: van 87 naar 85
** per 22 oktober 2015.