Huizenkopers willen veel, maar hun ogen zijn vaak groter dan hun maag. Dat kan overcreditering in de hand werken, bijvoorbeeld als je je studieschuld niet meldt bij een hypotheekaanvraag. De Vereniging Eigen Huis (VEH) pleit nu voor het verplicht melden van studieschulden bij het Bureau Kredietregistratie (BKR).

Een studieschuld kan sinds de invoering van het leenstelsel flink oplopen. Een student moet gemiddeld immers meer lenen, nu de basisbeurs is afgeschaft. Voor het verkrijgen van een Nationale Hypotheekgarantie (NHG) bij een hypothecaire lening geldt, dat verplichtingen die pas 1 jaar of later na het aanvragen van de lening ingaan, niet gemeld hoeven te worden.

Meer lenen

Het aflossen van studieschuld gaat niet meteen na het afstuderen in en kan ook later worden opgeschort. Dus blijft het melden hiervan bij het aanvragen van een hypotheek met NHG regelmatig achterwege. In de praktijk betekent dit dat er meer geleend kan worden. Hans André de la Porte van VEH: ”Stel: je verdient 40.000 euro bruto per jaar. En je hebt een studieschuld van 30.000 euro. Dan kun je een hypotheek van 138.000 euro krijgen. Maar als je die schuld niet meerekent, is dat ruim 170.000 euro."

Verstandig?
En wie wil dat niet als hij voor het eerst de woningmarkt opgaat? Of het verstandig is, is een tweede. Vereniging Eigen Huis: “Hoeveel je kunt lenen hangt af van je inkomen en je verplichtingen. De aflossing van studieschuld is wel degelijk een verplichting en als je die verplichting niet meldt, geef je een onvolledig beeld.“

Niet melden
Bij het introduceren van het nieuwe leenstelsel werd besloten om studieschulden niet bij het BKR aan te melden. In de praktijk blijkt 40% van de hypotheekaanvragers zijn studieschuld niet bij de kredietverstrekker te melden. André de la Porte: “Zo ontstaan maandlasten die in het begin nog wel op te brengen zijn, maar niet als een partner minder gaat werken als er kinderen zijn. Ik pleit dan ook voor het verplicht melden van studieleningen bij het BKR, zodat de geldverstrekker kan zien of er een studieschuld is en hoe hoog die is.”

Eigen geld
Wie nu een huis wil kopen, treft een aantrekkende woningmarkt aan: de prijzen stijgen weer na een aantal jaren van daling. Daarnaast is de inbreng van eigen geld tegenwoordig noodzakelijk, want geldverstrekkers lenen vanaf 1 januari 2018 maximaal 100% van de koopsom, en de overige kosten (“kosten koper”) worden niet meer meegefinancierd.

Potje opbouwen voor (klein)kinderen
Hulp van familie is vaak welkom en kan soms zelfs noodzakelijk zijn. Wie zijn (klein) kinderen wil helpen bij het kopen van hun eerste huis, kan een potje voor hen opbouwen. Dit kan bij Robeco door te beleggen .