Vakantiegeld is al weer vele decennia oud. Eerst was vakantie nog alleen onbetaald verlof, maar dit veranderde in de jaren ’20 van de vorige eeuw, toen loodgieters en bouwvakkers staakten om tijdens hun vakantie doorbetaald te krijgen. Hierna volgden steeds meer sectoren die betaald vakantieverlof toestonden.

Pas na de Tweede Wereldoorlog kwam er een extra vakantietoeslag bovenop het betaalde verlof. De toeslag was voor veel mensen noodzakelijk. Zonder dit extra bedrag konden ze het zich niet veroorloven om op vakantie te gaan. Er werd besloten dat het altijd eind mei gestort zou worden, om te stimuleren dat het ook daadwerkelijk voor een vakantie gebruikt zou worden. Dat het personeel op vakantie ging, was ook gunstig voor de werkgever, die zijn werknemers na de vakantie weer uitgerust zag terugkeren.

Omslagpunt
Maar in mindere tijden gingen veel gezinnen niet op vakantie en werd het vakantiegeld gebruikt om gaten in het budget mee te vullen: een kapotte wasmachine, een dure reparatie aan de auto of andere onvoorziene kosten. We zijn nu weer op weg naar zo’n conjunctureel omslagpunt: steeds meer mensen gebruiken het vakantiegeld om er daadwerkelijk van op vakantie te gaan. Dit percentage was in de jaren na de kredietcrisis van 2008 gezakt tot een bedenkelijk niveau van 20%. Dat consumenten nu weer ruimte zien om het vakantiegeld te besteden aan vakantie, geeft aan dat hun vertrouwen is toegenomen. Vakantiegeld is minder vaak nodig voor het aflossen van schulden of voor noodzakelijke aankopen of uitgaven.

Sparen of beleggen
Uit een onlangs gehouden enquête onder Robecoklanten* bleek dat een kleine meerderheid met het vakantiegeld spaart of belegt. Met 51% staat deze optie met stip op 1. Doel is dan vaak een appeltje voor de dorst aanleggen, of een aanzet geven tot of het voortzetten van een andere vorm van vermogensopbouw. De vakantie staat op nummer 2 met 35% en de optie ‘gaat op in het huishouden’ scoort 14%, wat suggereert dat toch nog 1 op de 7 respondenten ervoor kiest (of moet kiezen) om het vakantiegeld in de huishoudportemonnee te stoppen.

vakantiegeld-om-van-op-vakantie-te-gaan-grafiek1.jpg

Steeds meer jongeren beleggen
Ook blijkt in de praktijk dat steeds meer jonge mensen gaan beleggen. Als de studietijd voorbij is en er eindelijk een eigen salaris wordt verdiend, wordt er vaak ook nagedacht over de toekomst. En is er dan nog ruim voldoende tijd om een langetermijnbelegging bewust in te plannen. En hoe langer de periode waarin je belegt, hoe minder je gevoelig bent voor kortetermijnontwikkelingen op de beurs en hoe meer je daarnaast kunt profiteren van het rente-op-rente effect!

Wilt u uw vakantiegeld beleggen? Verdien dan tot en met 30 juni met uw vakantiegeld een bol.com cadeaubon.

*Bron: Robeco nieuwsbrief, mei 2016