Minder dan een op de vier zzp-ers verzekert zich tegen arbeidsongeschiktheid. Zonder partnerinkomen of een grote financiële reserve lopen zij het risico om bij ziekte in de bijstand terecht te komen.

Hoe groot is de kans dat je gedeeltelijk of tijdelijk arbeidsongeschikt raakt? In Nederland ontvangt momenteel meer dan 6% van de beroepsbevolking volgens het CBS een uitkering voor arbeidsongeschiktheid. Het werkelijke aantal mensen dat door ziekte buitenspel staat op de arbeidsmarkt is beduidend groter, aangezien het in de meeste gevallen pas na twee jaar mogelijk is om een uitkering aan te vragen. Werknemers in loondienst zijn automatisch verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid. Zzp-ers zijn daar zelf verantwoordelijk voor. Deze groep kiest er echter steeds minder vaak voor om zich te verzekeren.

Waarom zzp-ers geen verzekering afsluiten

Het percentage zzp-ers met een arbeidsongeschiktheidsverzekering (aov) daalde van 23,4% naar 21,9% tussen 2011 en 2013, blijkt uit cijfers die het CBS vorig jaar publiceerde. Uit verschillende onderzoeken komt naar voren dat hoge kosten een grote rol spelen bij het besluit om geen verzekering af te sluiten. Verzekerde zzp-ers zijn gemiddeld meer dan EUR 4.000 per jaar kwijt aan hun aov. Dat is een flinke uitgave voor een vangnet waarvan er een reële kans is dat je er nooit gebruik van gaat maken.

Hoe strak span jij je vangnet?

Een zzp-er zonder aov is in eerste instantie aangewezen op het inkomen van zijn of haar partner en de eigen reserves als hij of zij door ziekte, een ongeval of andere gezondheidsklachten niet kan werken. Zonder partnerinkomen of eigen vermogen om te verteren komt een arbeidsongeschikte zzp-er aangewezen in de bijstand terecht. Het is niet eenvoudig om rond te komen van een bijstandsuitkering, zodat het verstandig is om toch voor een vangnet te zorgen. Dat kan ook een combinatie zijn, bijvoorbeeld van een aov waarbij een wat lager inkomen verzekerd wordt zodat er elke maand wat geld overblijft om zelf opzij te zetten.

Flexibel met eigen vermogen

Een voordeel van zelf geld opzij zetten is dat het opgebouwde vermogen gebruikt kan worden voor andere doelen als je gezond blijft, zoals als aanvulling op het pensioen of voor het maken van een grote reis na de laatste werkdag. Je kunt ervoor kiezen om vermogen op te bouwen via sparen of beleggen, bijvoorbeeld via Robeco ONE of Robeco LIFE. Voordat je begint met beleggen is het zaak om de financiën goed in kaart te brengen en te zorgen voor voldoende buffer voor onverwachte tegenvallers. Bovendien moet je als belegger bereid zijn om risico te lopen over je vermogen. Vergelijk in deze tool de historische rendementen van sparen en beleggen.