De dip in de wereldwijde industriële productie lijkt voorbij, maar de grote risico’s zijn daarmee nog niet verdwenen. Nog altijd hebben we te maken met een fiscale klif in de VS en Japan. Ook zijn er geopolitieke spanningen rondom Iran en tussen China en Japan. Ondertussen zakt Europa dieper weg in recessie.

Hoe vertalen deze omstandigheden zich naar een verdeling over de verschillende beleggingscategorieën? Léon Cornelissen, hoofdeconoom van Robeco, namens het Financial Markets Research-team:

= Neutrale visie op aandelen
Ons team blijft een neutrale visie houden op aandelen. Ondanks enkele zwakke economische cijfers en het feit dat in alle regio's de bedrijfswinsten vaker lager dan hoger uitvielen dan verwacht, bleven aandelen relatief goed presteren.

+ VS is favoriete regio voor aandelen
Noord-Amerika is binnen het aandelensegment de favoriete regio van het team. Het is onwaarschijnlijk dat aandelen in de VS hard geraakt worden door de uitkomst van de presidentsverkiezingen. Geen van beide kandidaten hebben overtuigende plannen gepresenteerd om de begrotingsproblemen op lange termijn op te lossen. Ook wil geen van beiden het risico lopen het zwakke herstel te ondermijnen.

- Aandelen Europa kwetsbaar
Tegelijkertijd zijn aandelen in Europa kwetsbaar door de breekbare omstandigheden. “Bezuinigingen zullen een negatieve invloed hebben op de groei, en economische zwakte brengt het risico met zich mee dat de euro wederom onder druk komt te staan,” merkt Cornelissen op.

= Aandelen in opkomende markten stellen teleur
De opkomende markten stellen teleur: het beleggingsresultaat valt tegen en de winstverwachtingen voor de bedrijven zijn zwak. Toch is het plaatje niet helemaal negatief. Onder meer vanwege toenemende investeringen vanuit de overheid is het namelijk waarschijnlijk dat de Chinese economie wat aantrekt. En dat is positief.

- Pacific blijft zwak
Het achtergebleven resultaat van de Pacific-regio, die onder meer bestaat uit Australië en Japan, zal naar verwachting wel aanhouden. “We verwachten dat die trend doorzet,” zegt Cornelissen. Belangrijke ingrediënten zijn in dit geval de afnemende groei en lichte deflatie in Japan.

= Neutraal over vastgoed
De vooruitzichten voor vastgoed zijn vergelijkbaar met die voor aandelen. De afgelopen twee maanden bleef vastgoed achter bij aandelen, maar Cornelissen denkt dat het gaat profiteren van zijn defensieve karakter in de huidige situatie waarin beleggers op zoek zijn naar rendement.

+ Investment-grade bedrijfsobligaties hebben nog steeds de voorkeur
Cornelissen verwacht dat staatsobligaties achterblijven bij investment-grade bedrijfsobligaties en highyield-obligaties, die blijven profiteren van hun hogere risicopremie ten opzichte van staatsobligaties. Over staatsobligaties blijft het team negatief. De lange rente is extreem laag en zal naar verwachting ook laag blijven.

+ Voorkeur voor schuldpapier uit opkomende markten boven staatsobligaties
Ook de vooruitzichten voor schuldpapier uit opkomende markten zijn beter dan die voor staatsobligaties. Met de dalende economische groei in 2012 en een gematigde groei in 2013 zou de inflatie goed onder controle moeten blijven. Over het algemeen hebben investment-grade obligaties onze voorkeur boven schuldtitels uit opkomende markten.

= Neutraal over grondstoffen
Het team heeft een neutrale visie op grondstoffen. De economie zal waarschijnlijk nog achterblijven en China-gerelateerde grondstoffen, zoals ijzererts, zullen vatbaar blijven voor tegenvallende groei.