Het wereldwijde economische plaatje is somber. De Amerikaanse beleidsmakers kiezen waarschijnlijk voor een kortetermijnoplossing om het grote en dreigende begrotingsprobleem, oftewel de fiscal cliff, te omzeilen. En de Griekse deal bezweert de schuldencrisis in eurozone, maar dat is slechts tijdelijk. Ondertussen ploetert de wereldeconomie door: China wordt sterker, maar VS lijkt onverwacht zwak.

Deze omstandigheden maken credits, highyield-obligaties en staatsobligaties van opkomende landen favoriet. Wat betekent dit voor de rest van de verdeling over de verschillende beleggingscategorieën als aandelen, obligaties, regio’s en alternatieven als grondstoffen en vastgoed? Robeco Chief Economist Léon Cornelissen licht toe.

+ Voorkeur voor credits en highyield-obligaties …
Het doormodderscenario is tot nu toe gunstig geweest voor investmentgrade credits en highyield-obligaties. En omdat er nog wel even doorgemodderd wordt, blijft Cornelissen positief over bedrijfsobligaties. Het lijkt erop dat de positieve factoren hun werk blijven doen. Fundamenteel gezien zijn bedrijven immers sterk.

+ ...en voor obligaties van opkomende markten
Ook staatsobligaties van opkomende markten, zoals China en Brazilië, zijn aantrekkelijk. Bovendien zijn de fundamentele factoren in de opkomende markten goed. “De staatsschulden schommelen zo rond de 50% van het BBP en de inflatiedruk neemt af,” constateert Cornelissen.

- Negatief over staatsobligaties
De kans is dus groot dat bovengenoemde obligatietypen het gaan winnen van staatsobligaties van ontwikkelde markten, zoals Europa en Noord-Amerika. Het Robecoteam is dan ook negatief over staatsobligaties van deze laatste categorie.

= Neutrale aandelenpositie
Cornelissen en zijn collega's blijven neutraal over aandelen, omdat de waardering normaal is en de vooruitzichten voor winstgroei beperkt zijn. Voor deze beleggingscategorie verwachten ze slechts een matig rendement.

+ Noord-Amerika is favoriete regio voor aandelen
Noord-Amerika is binnen aandelen de favoriete regio van het team, ondanks dat de rendementen onlangs lager waren dan gemiddeld. “De onzekerheid over de fiscal cliff drukt het sentiment. Maar als die hobbel eenmaal is genomen, is het de enige ontwikkelde markt met duurzaam economisch herstel,” merkt Cornelissen op.

+ Positief over opkomende markten
Het team is ook positief over opkomende markten, onder andere door de verbeterende cijfers uit China. Toch is dit op zichzelf niet voldoende. “We zijn pas echt overtuigd over opkomende markten als in de hele regio positieve verrassingen opduiken en winstherzieningen verbeteren. Maar op deze punten blijft deze regio achter,” aldus Cornelissen.

- Europese aandelen zijn niet zo maar goedkoop
Cornelissen is niet erg enthousiast over Europa. Met het oog op de Duitse verkiezingen is het beleid gericht op uitstel, maar de schuldencrisis is nog lang niet opgelost. En er is ook een kans op meer economische tegenvallers.

- Pacific niet zo rooskleurig als het lijkt
De Pacific deed het goed afgelopen maand. Japan nam bijvoorbeeld een voorschot op de gunstige financiële maatregelen die het wil treffen na de verkiezingen. Cornelissen denkt alleen wel dat de vooruitzichten niet zo rooskeurig zijn als deze actie doet vermoeden.

= Onroerend goed is neutraal
De vooruitzichten voor onroerend goed zijn neutraal. Positief is dat de winstgroei beter is dan bij aandelen. Deze sector kan daarnaast nog steeds profiteren van een verdere afname van de financieringskosten, ook al is die bescheiden. En bovendien neemt de leegstand af.

= Neutraal over grondstoffen
Het team heeft een neutrale visie op grondstoffen. De verwachting is dat de olieprijs stabiel blijft. Wanneer bepaalde niet-OPEC-landen minder olie produceren, wordt dat waarschijnlijk gecompenseerd door OPEC-landen.
De vooruitzichten voor andere grondstoffen zijn gemengd. De versnelling van de economische groei in China is positief voor industriële metalen. Dit land is namelijk goed voor 40% van de totale vraag.