Het jaar 2012 is volbracht. We zijn er nog; de Maya-kalender bleek achteraf dus gewoon een ’pin-up’ kalender te zijn. De wereld is niet vergaan. Ja, maar - ooit komt er een dag waarop dat wel gebeurt. Beleggers hebben een succesvol jaar gehad. Ja, maar - het is nog steeds crisis. De euro handhaaft zich goed op de wereldgeldmarkt. Ja, maar - de muntunie kan alsnog uiteenvallen. 
 
Somber
Nederland is behoorlijk aan het somberen geslagen. Burgers en politici denken in problemen. Het zou ons helpen om te gaan denken in mogelijkheden.
Natuurlijk, je zult maar werkloos zijn of in de bijstand zijn beland. Dat is zwaar en met de door de regering geschetste vooruitzichten hebben mensen in die omstandigheden alle reden om te somberen. Gelukkig spreken we nog steeds over een minderheid.
Naast zorgen over economie en inkomen zijn wij Nederlanders het meest bezorgd over een gebrek aan saamhorigheid en wederzijds respect. Driekwart van ons is van mening dat het steeds vaker ieder voor zich is. En toch.... in de internationale lijstjes van welvaart, geluk en gezondheid staat Nederland nog steeds hoog genoteerd. Met ‘ja-maren’ komt de gemeenschap niet tot goede oplossingen. ‘Ja, maar’ betekent in feite ‘nee’.

Ja, en....
Ik vind dat iedereen zich vanaf nu moet voornemen op elk geuit bezwaar een positief en constructief tegengeluid te laten horen. Dat kan eenvoudig met ‘ja, en’.
Kijk maar: de Nederlandse Staat heeft een hoge schuld. Ja, en - die kan zij momenteel grotendeels herfinancieren tegen een historisch extreem lage rente. De Nederlandse economie krimpt. Ja, en - als de wereldhandel weer aantrekt kan het snel beter gaan.
Consumenten kunnen maar weinig besteden. Ja, en - de regering zou de bezuinigingen wat slimmer kunnen inrichten door daarnaast ook te investeren. Er ontstaat nieuwe werkgelegenheid en daarmee meer inkomen voor burgers. Door in mogelijkheden te denken wordt het onderlinge vertrouwen versterkt.

Econoom
Toch ook maar eens gevraagd aan Lukas Daalder, econoom en portefeuillemanager bij Robeco, wat hij er van vindt: "Als ik aan de generatie van mijn ouders denk, dan heeft die het einde van de wereld al meerdere malen overleefd. Koude Oorlog, oliecrisis, ‘grenzen aan de groei’, recessies, terroristische aanslagen in de VS. Stuk voor stuk ingrijpende gebeurtenissen die heel heftig en bedreigend zijn geweest. Op zich doet dat niets af aan de huidige situatie: we maken momenteel de zwaarste economische klap mee sinds de Tweede Wereldoorlog. En het klinkt misschien vreemd, maar ik ben er van overtuigd dat het zeker niet de laatste economische crisis is die mijn kinderen zullen meemaken. Anders gezegd, het einde van de wereld zal het ook deze keer niet blijken te zijn."

Vindingrijkheid
Zolang de mensheid bestaat heeft zij haar vernuft gebruikt om problemen het hoofd te bieden. Soms letterlijk ten koste van veel bloed, zweet en tranen, maar altijd vanuit creativiteit en de wil om te overleven. Helaas zijn er periodes in een mensenleven waar het meer tijd kost om te herstellen en tot vernieuwende inzichten te komen. Momenteel bevinden wij ons middenin een dergelijke periode. Ja, en - zoals altijd geldt ook nu: komt tijd, komt raad.