Als je iemand een compliment wilt maken, kun je zeggen: ‘Jouw haar zit vandaag ‘sprucy’ (fleurig, netjes). ‘Sprucy’ is Amerikaanse straattaal, ‘slang’. Het woord is afkomstig van ‘spruce’; sparrenboom. Het betekent ook kittig of slim. ‘Sprucy’ is een anagram van Cyprus. Cyprioten hebben vandaag met geheel andere hoofdzaken van doen. Sparrenbomen zijn er echter genoeg. Geld, of - vooral bij de overheid - een gebrek daaraan, is momenteel het probleem. Of dat slim kan worden opgelost?

Cyprioot de klos
Deze eilandstaat verkeert momenteel in ernstige moeilijkheden. Als gevolg van een (te) grote financiële sector is de zaak flink uit de hand gelopen. Euroland moet een steunoperatie van 17 miljard euro in gang zetten, waarbij ook van de sparende Cypriotische burger een offer wordt verwacht. Dit wil men doen door hen - en buitenlandse spaarders - een gedifferentieerde (belasting)heffing op spaartegoeden op te leggen. Uiteraard moet het parlement daar wel mee akkoord gaan.

Depositogarantiestelsel
Bepaalde instanties en deskundigen zijn van mening dat de bescherming van Europese spaarders steeds minder voorstelt. Het garantiesysteem werkt niet, zeggen zij. Er wordt hier en daar zelfs gesuggereerd om maar snel geld bij banken weg te trekken (= bankrun). Uitleg: het depositogarantiestelsel biedt bescherming - tot een vastgesteld maximum - voor banktegoeden van rekeninghouders als een individuele bank failliet gaat. Daar is nu in het geheel nog geen sprake van. Vervelend is dat het risico bestaat dat dit, door bij herhaling in de media te roepen, tot een ‘self fulfilling prophecy’ kan leiden. Een zichzelf waarmakende voorspelling. Zinloos en erg gevaarlijk!

Relativeren
Cyprus heeft de op twee na kleinste economie van de Eurozone. Nederlandse banken bijvoorbeeld hebben in totaal ongeveer 2 miljard euro op het land te vorderen. Dat is een te verwaarlozen bedrag vergeleken bij wat zij elders hebben uitstaan. Bovendien zijn er de laatste jaren vele miljarden op het land afgeschreven. Om dan te denken dat de ‘Cypriotische paniek’ op andere Europese landen kan overslaan is voor sommigen misschien ‘wensdenken’, maar erg voorbarig en waarschijnlijk volstrekt onnodig.

Rustig blijven
Financiële markten (beurzen) reageren tot nu toe beheerst. Dit zijn de beste graadmeters voor de realiteit. Dat moet u als belegger ook zien. Zeker, er is veel loos in Europa. Maar niemand is uit op zelfdestructie. Mijn motto als rechtgeaarde optimist is en blijft: houdt het hoofd koel en de voeten warm. Het zal uiteindelijk goed komen. Niemand wil verliezen toch?

Cyprus
Toeristische informatie: Cyprus, gelegen in de oostelijke Middellandse Zee ten zuiden van Turkije, biedt de bezoeker een fascinerende combinatie van geschiedenis, cultuur, natuur en een heerlijk klimaat! De kuststreken zijn bezaaid met romantische baaien en mooie stranden en natuurlijk een helder blauwe zee. En sparrenbomen! Het eiland staat volgens de Griekse mythologie bekend als geboorteplaats van de godin Aphrodite. Ga er eens kijken; geniet en ervaar dat het volk bepaald wel ‘sprucy’ is. Yassas!

Deze column verscheen eerder in de Telegraaf