De economische groei zet wereldwijd door, al is het in een teleurstellend tempo. Het herstel in de VS is veerkrachtig, maar in China vertraagt de groei, terwijl in de eurozone alle ogen uitgaan naar de verkiezingen in Italië. In Japan zorgen politici voor betere vooruitzichten voor aandelen uit de Pacific. “Door tekenen van voortdurende verbetering zijn wij ervan overtuigd dat het herstel duurzaam is”, zegt Ronald Doeswijk, Chief Strategist bij Robeco. Hoe vertaalt dit licht verbeterende macroplaatje zich in vermogensallocatie?

+ Positief over aandelen
“We denken dat de aandelenkoersen zullen stijgen”, aldus Doeswijk. Natuurlijk zijn hier risico's aan verbonden. Ten eerste kunnen de verhoogde spanningen na de Italiaanse verkiezingen de sfeer binnen de eurozone negatief laten omslaan. Daarnaast kan blijken dat de steun van de ECB echt aan voorwaarden is gebonden. Maar Doeswijk denkt dat de positieve factoren de overhand krijgen.

+ Noord-Amerika is favoriete regio voor aandelen
Noord-Amerika is binnen aandelen de favoriete regio van het team. Dit komt hoofdzakelijk door het brede economische plaatje, en dan vooral door het zelfversterkende economische herstel in de VS.

= Neutrale vooruitzichten opkomende markten
Opkomende markten worden als neutraal beschouwd. De economische cijfers daar vallen tot nu toe tegen. De periode met relatief goede winstherzieningen lijkt voorbij.

+ Vooruitzichten voor aandelen uit de Pacific zijn verbeterd
De vooruitzichten voor de Pacific zijn verbeterd door de inspanningen van de Japanse premier om economische hervormingen, stimuleringsmaatregelen via de belasting en het bijdrukken van geld, door te drukken.

- Negatief over Europa                                                            
Over Europa blijft het team enigszins negatief vanwege de kans op aanhoudende economische teleurstellingen als gevolg van de bezuinigingen en de onzekerheid onder producenten en consumenten.

+ High yield en opkomende markten favoriet
Het Financial Markets Research-team is nog steeds positief over de vooruitzichten voor bedrijfsobligaties. “Een gematigde economische groei is de best mogelijke omgeving voor bedrijfsobligaties”, aldus Doeswijk.

Zowel investment-grade obligaties als high-yieldobligaties zijn aantrekkelijk vergeleken met kas of staatsobligaties, maar toch heeft het team een duidelijke voorkeur voor hig yield. Het team heeft ook een voorkeur voor schuldpapier van opkomende markten.

- Negatief over staatsobligaties
Doeswijk en zijn collega's hebben dus een voorkeur voor deze drie soorten obligaties boven staatsobligaties van ontwikkelde landen. “Hoewel we niet denken dat de rente op staatsobligaties aanzienlijk zal stijgen, vinden we staatsobligaties het minst aantrekkelijk”, zegt Doeswijk. “De huidige lage rente biedt geen mogelijkheid voor een redelijk rendement.”

+ Vooruitzichten vastgoed ondanks waardering aantrekkelijk
De vooruitzichten voor vastgoed blijven goed: het team denkt dat de vooruitzichten in lijn zijn met die van aandelen. De reden waarom Doeswijk niet de voorkeur geeft aan vastgoed: de waardering ten opzichte van aandelen is onaantrekkelijk.

= Neutraal over grondstoffen
Het team heeft een neutrale visie op grondstoffen. “De onderliggende factoren voor de olieprijs wijzen op een markt die in balans is”, aldus Doeswijk. De goudprijs is onlangs gedaald, maar volgens Doeswijk is het nog te vroeg om al te spreken van een negatieve trend.