Die vraag houdt mij al een tijdje bezig. Eigenlijk al sinds in 2008 het onheil over de financiële markten werd afgeroepen. Van kredietcrisis, via bankencrisis naar eurocrisis. Een stoet aan deskundigen, van allerlei disciplines, is in de media aan ons voorbij getrokken. Met gefundeerde en ongefundeerde meningen en niet altijd oplossingsgericht.

Hoezo dan?
Het lijkt alsof de deskundigen - de goeden niet te na gesproken - hun mening en visie gelijk laten lopen aan de gebeurtenissen van het moment. De uitkomst van hun analyse is vaak omgekeerd evenredig aan de verwachtingen die de gemiddelde burger heeft. Vaak wordt een betoog afgesloten met de constatering dat het mogelijk slechter kan worden. ‘Zonder de juiste maatregelen zal de crisis verergeren’; maar welke juiste maatregelen dan? Ja, die worden er meestal niet bij verteld. En de dames en heren journalisten varen er wel bij. Slecht nieuws verkoopt, is het motto. Overigens: in de spectaculaire jaren negentig verkondigden de experts dat we nog vele decennia van economische groei tegemoet zouden gaan. Er was volgens de meesten geen vuiltje aan de lucht.

Het is toch crisis?
Laten we afspreken het woord crisis niet meer te noemen. Na de gebeurtenissen van de voorbije jaren zijn we met z’n allen nu bezig aan een heroriëntering op de bestaande economische orde. Een kennelijk verouderd systeem waaraan wij verslaafd waren geraakt: oneindige groei. Andere, nieuwe opvattingen over productie en consumptie zullen geleidelijk gaan ontstaan. Wij moeten ons instellen op gematigde groei. Met daarnaast meer verdraagzaamheid en respect voor het milieu en het individu. Al denkt een overjarige puber van een totalitair regime in Zuid Oost Azië daar kennelijk anders over.

En gij dan, columnist?
 Ik acht mijzelf gematigd deskundig. Ik probeer de complexe wereld te begrijpen en in mijn dagelijks functioneren dit zo goed mogelijk te duiden en op anderen over te brengen. Overbrengen aan zowel oudere maar vooral jongere beleggers. En ik constateer dat de jeugd, ondanks de uitdagingen waar zij voor staan, over het algemeen een positieve toekomstblik blijkt te hebben. Die zogenaamde generatiekloof wordt ons ook maar aangepraat.

Beleggingsdeskundigen
 
Daar waar ik werk is de belangrijkste eigenschap van onze deskundigen dat zij een visie hebben op hoe zij de honderden miljarden euro’s onder beheer ook voor de toekomst verantwoord kunnen laten renderen. Dat doen zij op basis van doorlopend onderzoek. Vanuit de grote algemene economie naar de micro-economie op bedrijvenniveau. Zij treden niet ongenuanceerd op de voorgrond, of zoals een ervaren fondsmanager het uitdrukt: “Voor mij geldt: ‘be humble’ “. Nederigheid wijst op zelfkennis: niemand is perfect en dat inzicht ligt voor iedereen klaar.

Wat kunt u daar mee?
Blijf gefocust op de toekomst. Geloof niet alles wat de (quasi) deskundigen vertellen. Pak die meningen eruit die uw eigen ideeën en gevoelens het best ondersteunen. Weet ook dat het bijltje erbij neerleggen niet leidt tot wezenlijke, echte veranderingen. Beleggen is investeren in de toekomst. Ook in die van jezelf.