Sociale ongelijkheid bleek de grootste zorg op het Robeco World Investment Forum. Dat was een van de opzienbarende uitkomsten van het forum dat op 19 en 20 april plaatsvond in het Okura-hotel in Amsterdam.

Een van de sprekers over sociale ongelijkheid was Hernando de Soto, voorzitter van het Peruaanse Instituut voor Vrijheid en Democratie. Hij ging in op het wijdverbreide gevoel van uitsluiting dat onder moslims leeft. De Soto vertelde over Tarek al-Tayeb Mohamed Bouazizi, de Tunesische straatverkoper die zichzelf in december 2010 in brand stak uit protest tegen de inbeslagneming van zijn handelswaren. Zijn zelfmoord wordt gezien als aanleiding voor de Arabische Lente.

Zakenmannen
De Soto zei ook dat in totaal 64 mensen in de Arabische wereld in die periode een zelfmoordpoging deden. 25 van de 64 overleefden dit – en het ging opvallend genoeg telkens om zakenmannen die tot deze daad waren gekomen doordat zij het gevoel hadden dat hun rechten werden geschonden. 
 
"De rijken moeten meer betalen"
Volgens belegger Marc Faber is sociale ongelijkheid een waarschuwingssignaal voor het barsten van de zeepbel op de beurzen. "De koersen gaan omhoog, maar de levensstandaard van een gemiddeld Europees en Amerikaans huishouden gaat omlaag," zei hij.

Faber ziet hiervoor maar één oplossing: "de rijken zullen meer moeten betalen. Als de massa van de armen sterker groeit dan de macht van de minderheid, moeten de rijken betalen." Hij voegde toe dat de recente redding van Cyprus, met grote verliezen voor spaarders met meer dan EUR 100.000, een eerste stap in dit proces was. 
 
Vrees voor opkomst islam
Wie de mening dat sociale ongelijkheid een verstorende werking kan hebben, niet deelde, was Kishore Mahbubani, professor aan de Universiteit van Singapore.
"Het is absoluut onjuist dat sociale ongelijkheid een geopolitiek risico gaat worden," zegt hij. "De toenemende zorgen over sociale ongelijkheid zullen - paradoxaal genoeg - juist leiden tot geopolitieke stabiliteit. Dat komt doordat de prioriteiten van alle regeringen in hun eigen land liggen."

Mahbubani maakt zich wel zorgen over een botsing tussen de Islam en het Westen. "Er is een zeer sterke emotionele scheidslijn tussen de Islam en het Westen. Het Westen is hier erg slecht mee omgegaan," zei hij. Hij denkt dat het probleem zal toenemen naarmate Islamitische landen zoals Indonesië en Turkije succesvoller worden en de Aziatische middenklasse explosief blijft groeien.

Vergrijzingstijdbom
Jim Walker, Managing Director bij Asianomics, maakt zich zorgen over "de oorlog die zal ontstaan tussen jong en oud, want het aantal ouderen in Europa, China en Japan is te groot om hun eigen kosten te kunnen dragen. De enigen die voor hen kunnen betalen zijn de jongeren, die veel beter met pistolen kunnen omgaan dan mensen van mijn leeftijd."

Systematisch risico
Ook Martin Mlynar van Corestone Investment Managers maakte zich zorgen over wat hij "het generatieaspect" noemde. Daarnaast vreest hij dat de problemen in een aantal landen tot een systematisch financieel falen kunnen leiden. “We weten nog altijd niet wat het effect is van Bernanke's opkoopprogramma of het monetaire beleid in Japan. Ik weet dus niet of het systematisch risico geweken is." Ook maakt Mlynar zich zorgen over voedsel en water. "Tekorten aan voedsel en water - vooral water - zouden tot oorlogen kunnen leiden”.
 
Het laatste woord in het Amsterdamse Okura-hotel was aan Jim Walker, verwijzend naar de hoofden van de machtige centrale banken. "Twintig personen wereldwijd zullen binnen vijf jaar veel pijn veroorzaken, en waarschijnlijk de grootste economische crisis in de geschiedenis."