Alle vogels? De koolmees, kievit, grutto en ooievaar bijvoorbeeld niet. Die zijn er vroeger bij. En de koekoek juist weer later. De daglengte en de temperatuur spelen een belangrijke rol. Tegenwoordig legt nog maar een klein percentage van alle vogelsoorten in mei het eerste ei. Deze volkswijsheid gaat nu dus niet meer op.

‘Verkoop in mei en vertrek’
Is een andere meiwijsheid die steeds weer wordt aangehaald. Dit beurscliché zegt dat beleggers er goed aan doen in mei hun aandelen te verkopen. Omdat beleggen in aandelen door sommigen als wintersport wordt betiteld, zou er vanaf nu tot het najaar een slechte beleggingsperiode aanbreken. Dit verschijnsel dateert uit lang vervlogen tijden, toen nog maar weinigen actief waren op de effectenbeurs. Beursomzetten waren in de zomermaanden altijd lager. De afgelopen, zeg twaalf jaar is ook deze wijsheid niet altijd uitgekomen. Behalve in die jaren waarin dramatische gebeurtenissen de aanleiding waren voor dalende aandelenkoersen en deze de financiële markten langdurig bleven beheersen. Momenteel stimuleren lage rentes en regionale verschillen in economische groei de vraag naar aandelen.

Nieuw optimisme
Ondanks tegenvallende werkgelegenheidscijfers en matige economische vooruitzichten voor Nederland gaat het op de Amsterdamse beurs goed. Ook elders in de wereld - de Amerikaanse beurs bijvoorbeeld bereikt recordniveaus - gaan de markten omhoog. De gemiddelde belegger gaat het voor de wind. Waar is het nieuwe optimisme dan op gestoeld? Een herstellende Amerikaanse economie, goede bedrijfswinsten, geldverruimende maatregelen in Japan en Europa, lage wereldgrondstofprijzen en lage inflatie. Daarnaast hebben Spanje, Frankrijk en Nederland van de Europese Commissie uitstel gekregen het begrotingstekort naar de EU-norm van 3% terug te brengen. Zie daar de cocktail die beleggers meer vertrouwen geeft. Beurzen lopen vaak zes tot negen maanden voor op economische ontwikkelingen. Zij weerspiegelen nu een reële verwachting dat we wereldwijd groeiherstel gaan zien.

Lage rente
De Europese Centrale Bank in Frankfurt heeft recentelijk haar belangrijkste rentetarief verlaagd tot 0,5%. Tegen dit tarief kunnen banken bij de ECB lenen. Deze ruimgeldpolitiek gebruikt de bank om de Europese economieën te stimuleren. Vervolgens kunnen lagere rentes bedrijven en burgers aanmoedigen te investeren en te consumeren. Spaarrentes zijn nu zo laag geworden, dat eindeloos doorsparen weinig zinvol is. Mensen moeten wel op zoek naar alternatieven.

Wat is nu wijsheid?
Het loont bijvoorbeeld om die lang geplande verbouwing nu toch maar te laten uitvoeren. De overheid helpt u doordat het btw-tarief op arbeidsloon voor dit soort werkzaamheden tijdelijk is verlaagd naar 6%. Als u al belegt, ga rustig verder en laat u niet afleiden door allerlei beurswijsheden. Besteed het beleggen desnoods uit als u het allemaal te moeilijk vindt worden. Voor startende beleggers is iedere maand een (vast) bedrag inleggen een goede aanpak om geleidelijk aan kapitaal op te bouwen. Beperk u dan niet tot de thuismarkt, maar beleg wereldwijd. Spreiden, spreiden, spreiden; dat beperkt de risico’s. Nog even terug naar de mei-wijsheden. Er is er één met een hoog waarheidsgehalte. ‘Als de vogels zingen in mei, dan weet je zeker: april is voorbij!’

Deze column verscheen eerder in de Telegraaf