De wereldeconomie verliest vaart, maar dit is geen reden voor grote zorgen. Over de Amerikaanse economie is Robeco’s Chief Strategist Ronald Doeswijk het meest positief,  vanwege de verbeterende situatie  op de arbeids-  en de huizenmarkt. Minder gunstig is de situatie  in de eurozone, waarbij vooral de afzwakkende Duitse economie opvalt. In de periferie  is het redelijk rustig, maar doordat landen meer tijd krijgen om hun begrotingstekort terug te dringen, zou er wel eens een nieuw hoofdstuk in de schuldencrisis kunnen aanbreken.

Centrale banken laten de teugels nog steeds vieren
In Europa en de VS neigen de centrale banken naar meer monetaire verruiming.In Japan geeft ‘Abenomics’ (sterke monetaire verruiming en een expansief begrotingsbeleid) de economie mogelijk weer wat van zijn oude glans terug. Maar Doeswijk wordt pas positief over Japan als er meer bewijs is van een economisch herstel. Elders in de Pacific neemt het groeitempo af en is de inflatie eveneens stabiel of dalend.

+ Aandelen profiteren van kwantitatieve verruiming
De huidige lage renteniveaus zijn gunstig voor aandelen. De bedrijfswinsten  zijn min of meer vlak en hebben weinig verrassingen laten zien. De waardering blijft neutraal, maar de belangstelling voor aandelen zal waarschijnlijk aanhouden zolang de kwantitatieve verruiming doorgaat - en dat zal volgens Doeswijk in 2013 het geval blijven. 
 
+ Voorkeur voor defensieve aandelen en VS
Defensieve sectoren hebben de afgelopen drie maanden een outperformance behaald. Hun winstherzieningen zijn ook gunstiger dan die van hun cyclische tegenhangers. Volgens Doeswijk en zijn team is de relatieve performance van deze aandelen over het algemeen sterk in de periode van mei tot oktober. De VS zijn nog steeds Robeco's favoriete regio voor aandelen vanwege het doorzettende herstel van de Amerikaanse economie.

– Staatsobligaties onaantrekkelijk door lage rente
In het huidige klimaat van een dalende of lage inflatie, soepeler krediet en een gematigde economische groei zijn er weinig redenen om staatsobligaties  aan te houden. Door de lage renteniveaus die deze bieden, zijn er aantrekkelijkere mogelijkheden om rendement te behalen. 
 
+ Positieve vooruitzichten voor bedrijfsobligaties en opkomende markten
Doeswijk heeft binnen de vastrentende waarden een voorkeur voor bedrijfsobligaties en schuldpapier uit de opkomende markten. High yield en schuldpapier in lokale valuta's van opkomende markten bieden ongeveer dezelfde renteniveaus. Het verschil zit volgens de strateeg in "een uitruil tussen een lagere rating (HY) en valutarisico (schuldpapier uit opkomende markten)".

– Grondstoffen blijven achter in zoektocht naar rendement
De vooruitzichten voor grondstoffen blijven zwak. Er zijn grote voorraden aan basismetalen en de olieprijzen staan onder druk vanwege de zwakkere economische activiteit in China en een kwakkelende eurozone. Geopolitieke risico's kunnen voor positieve verrassingen zorgen voor olie. De vooruitzichten voor goud blijven, ook na een sterke prijsdaling in april, somber. 
  
+ Onroerend goed- waardering is hoog, maar opwaarts potentieel blijft
De wereldwijde vastgoedmarkt presteerde de afgelopen drie maanden goed. Het huidige klimaat kent lage financieringskosten en aantrekkelijke rendementen. De winstvooruitzichten zijn realistischer dan voor aandelen, maar een ‘duidelijk negatieve factor’ is volgens Doeswijk de waardering.