Het was een lang winterseizoen. Eindelijk zijn we dan aan het herstellen van die langdurige koudeperiode. Later dan we gewend waren, zag je bomen en struiken voorzichtig groen worden. Wat is het heerlijk al fietsend of wandelend langs Neerlands dreven die waas van groen weer te mogen aanschouwen.

Doe normaal man, dit stukje moet niet over natuur gaan! De titel verwijst aan een uitspraak onlangs van onze minister-president, die een begin van economisch herstel ziet gloren. Oké dan! Maar wat ziet hij dan en waar? Voorlopig zijn er nogal wat kwesties te beslechten. De bouwsector heeft het buitengewoon zwaar, zonder uitzicht op snelle verbetering. Daarnaast zit de woningmarkt nog steeds op slot, ook omdat het dossier van de hypotheekrente-aftrek nog niet is gesloten. Oplopende werkloosheid tot meer dan 700.000 mensen in 2014, met een jeugdwerkloosheid van 25%. En dan nog extra bezuinigingen van 6 miljard euro. Deze cijfers geven mij geen lentekriebels.

Jeugdwerkloosheid
In sommige EU-landen ligt de jeugdwerkloosheid boven de 50%. De jeugd heeft de toekomst, is een gevleugeld gezegde. Maar nu even niet, lijkt het wel. Mevrouw Merkel, de Duitse Bondskanselier, heeft onlangs op een congres haar grote bezorgdheid geuit en dringt aan op maatregelen. Europa heeft er de middelen voor. Het kan niet zo zijn dat de nieuwe generatie de prijs moet betalen voor fouten uit het verleden.

Doorgaan met bezuinigen
Aan de ene kant: ja, omdat de schuldenlast bij zowel overheid als burgers moet worden teruggebracht. En aan de andere kant: ja, mits er ook werk gecreëerd wordt, juist en vooral voor jongeren. Begin juli komen diverse EU-ministers bijeen om deze problematiek verder te bespreken. Hopelijk wordt dan eindelijk daadkracht getoond zodat discussies niet weer leiden tot het vooruitschuiven van problemen.

Beleggingskansen
De groei van de wereldeconomie verliest vaart, maar dat is geen reden voor grote zorgen. Het meest positief is men over de Amerikaanse economie, vanwege de verbeterende situatie op de arbeids- en huizenmarkt. Minder gunstig is de situatie in de eurozone, waarbij vooral de afzwakkende Duitse economie opvalt. In Zuid-Europa is het redelijk rustig omdat landen meer tijd krijgen hun begrotingstekort terug te dringen. Per saldo zijn de vooruitzichten voor de Amerikaanse beurs het meest gunstig.

Maar....
De consument of potentiële belegger zit nog te veel op zijn handen. We sparen ons een ongeluk in dit land. Maar weet één ding: het geld dat nu op een spaarrekening wordt gestort is over een jaar - inclusief rentebijschrijving - minder waard dan vandaag. Dat betekent verlies aan koopkracht.

Als de lente komt
Gelukkig, de lente is toch nog gekomen. Op eigen kracht, zonder ministerieel topoverleg. De groene waas is al in naturel groen overgegaan. Als onze Europese voormannen en -vrouwen erin slagen het zaad voor economisch herstel en werkgelegenheid te zaaien, is het nog niet te laat om straks te kunnen oogsten. Ik wens u een prachtige, groeizame zomer.

Eerder geplaatst in De Telegraaf