De Amerikaanse Fed houdt de markten in zijn greep met het verhaal van Bernanke over het afbouwen van de overstimulering – maar is het werkelijk zo erg?

Niet bang zijn voor de Fed
Ronald Doeswijk denkt dat het wel mee zal vallen. “De plannen van de Fed zijn minder dreigend dan de markt denkt”. De inflatie is gematigd en de economische groei in het eerste kwartaal bleek zwakker dan men eerder dacht”. De Fed zal daardoor op zijn vroegst in het vierde kwartaal beginnen met de afbouw van de steun aan de economie.

Japan lichtpuntje, Europa laat verdeeld beeld zien
De Japanse economie blijft er goed uitzien. Doeswijk: “Het ondernemersvertrouwen verbetert en de yen is verzwakt. Dat laatste is goed voor de export.”

In de eurozone zijn tekenen van stabilisatie zichtbaar. Dit is positief, maar zal de ECB weerhouden van verdere renteverlaging. Zeker nu de inflatie licht is gestegen naar 1,6% en de olieprijzen omhoog gaan. In Zuid-Europa nemen de politieke spanningen toe. De rust op de Europese obligatiemarkten is daarom fragiel, meent Doeswijk.

+ Positief over aandelen, voorkeur voor defensieve sectoren
Ondanks de angst als gevolg van de verklaringen van de Fed, blijft Ronald Doeswijk positief. Hij ziet voor aandelen nog voldoende ruimte naar boven. De Amerikaanse markt heeft zich het meest veerkrachtig getoond in alle turbulentie van de laatste tijd en blijft favoriet. In het huidige scenario, waar pessimisme en risicomijdend gedrag nog steeds overheersen, gaat zijn voorkeur uit naar defensieve sectoren.

+ Japanse centrale bank geeft impuls aan vastgoed
De vooruitzichten voor vastgoed blijven positief. In Japan heeft de centrale bank nu ook vastgoedfondsen in de stimuleringsagenda opgenomen. "Hierdoor zijn beleggers minder nerveus geworden over de opgerekte waarderingen”, aldus Doeswijk. Het dividend blijft aantrekkelijk en de strateeg verwacht dat de huidige rentestijging afvlakt. Dit verkleint de negatieve gevolgen van de rentegevoeligheid van deze beleggingscategorie.

- Staatsobligaties blijven minst aantrekkelijke belegging
Na de negatieve reactie op het nieuws rond de Fed is verdere rentestijging (en dus koersverlies) volgens Doeswijk onwaarschijnlijk. Maar: “We handhaven onze negatieve opinie over staatsobligaties omdat risicovollere beleggingscategorieën beter zullen presteren”.

= Minder positief sentiment voor obligaties in opkomende markten
Overheidsobligaties uit opkomende landen kregen een dubbele tik doordat de renteverschillen met obligaties uit de ontwikkelde landen toenamen en door verzwakkende valuta's. Doeswijk en zijn team hebben hun vooruitzichten voor deze categorie verlaagd naar neutraal. Voor de lange termijn is Doeswijk overigens wel positief over de vooruitzichten voor de valuta’s van opkomende economieën.

+ Recente verkoopgolf maakt High Yield aantrekkelijker
Doeswijk ziet steeds meer mogelijkheden voor High Yield nu deze categorie na de verkoopgolf van afgelopen maand. “De renteopbrengsten zijn aantrekkelijk, de renteomgeving is gunstig en het aantal faillissementen ligt onder het historisch gemiddelde”. Doeswijk verwacht daarom dat High Yield de komende tijd een herstel laat zien.