Vóór het failliet van Lehman was er altijd handel. Wat je als belegger ook van de hand wilde doen, er was een koper voor te vinden. Banken zorgden ervoor dat er snel een nieuwe koers tot stand kwam, want ze verkochten obligaties of aandelen weer door op een later moment met een marge. Nu is het anders. 
 
Banken treden niet langer op als intermediair
Want banken hebben zich steeds meer teruggetrokken uit handelsactiviteiten. Ze treden niet meer vanzelfsprekend op als tegenpartij voor transacties. Integendeel. Banken hebben onvoldoende ruimte om zelf stukken in hun boeken op te nemen, omdat ze daarvoor meer kapitaalbuffers moeten aanhouden van hun toezichthouder. In de Verenigde Staten is het met de “Volcker –rule” voor gewone spaarbanken zelfs helemaal niet meer toegestaan om te handelen voor eigen rekening. Dat betekent dat ze niet optreden als koper op financiële markten, om de stukken op een later moment weer – met een marge - te verkopen. 
 
Prijzen kunnen doorschieten als er geen koper is
Voor de belegger heeft de terugtrekking van banken als intermediair nogal wat gevolgen. Snelle en efficiënte prijsvorming staat of valt met voldoende deelnemers op de markt. Als je een verkooporder plaatst, maar er zijn onvoldoende kopers die de order willen uitvoeren dan kan de koers snel gaan dalen. 
 
Pas op bij illiquide markten
Waar moeten obligatiebeleggers op letten? Simpel gezegd: wees voorzichtig met illiquide markten. Sommige markten zijn meer liquide dan andere. Zo is er relatief weinig omzet op bijvoorbeeld de markt voor Portugese staatsobligaties. De voorbije weken zijn ook de beleggers in schuld van opkomende markten met hun neus op de feiten gedrukt: de handel viel soms helemaal stil. Daartegenover staat de Amerikaanse staatsleningenmarkt bekend als de meest liquide ter wereld. De markt is groot (circa $ 9.200 mrd) en diep (veel verschillende looptijden). Bovendien is de Amerikaanse markt extra liquide geworden met de Amerikaanse centrale bank die optreedt als opkoper van Treasuries.  
 
Amerika is minder aantrekkelijk
Maar de vooruitzichten voor de Amerikaanse markt zijn anders sinds de toespraak van Fed-president Ben Bernanke eind juni. De Fed heeft de afbouw van goedkoop geld aangekondigd. En hoewel er feitelijk nog niets is gebeurd, is het waarschijnlijk dat de centrale bank vanaf september minder gaat opkopen. Let wel: er wordt dan per saldo nog steeds geld in de economie gepompt, alleen de mate waarin is geringer. Het is, zogezegd, minder meer.
 
Hoewel we niet zo’n drama voorzien als in 1994, het jaar dat voor de obligatiebeleggers de geschiedenis is ingegaan als het “annus horribilis ” waarin de 10-jaarsrentes in korte tijd opliepen van 5 naar bijna 8%, is er alle reden om minder enthousiast te zijn over de Verenigde Staten, en uit te wijken naar plekken waar de rentes niet omhoog zullen gaan. 
 
Europa blijkt aantrekkelijker
Maar waar naar toe? Bernankes toespraak galmde mondiaal door, en leidde aanvankelijk wereldwijd tot oplopende rentes en dalende obligatiekoersen. Opvallend is daarom dat Londen en Frankfurt tegengas hebben gegeven. De Britse centrale bank  noemt de oplopende rentes op obligaties in het Verenigd Koninkrijk “niet gerechtvaardigd”. En Mario Draghi, de president  van de Europese Centrale Bank,  heeft gezegd dat hij nog lange tijd vast zal houden aan de lage rente.
Geen gekke signalen van de Europese centrale bankiers. Want het voelt toch wel erg Japans aan in Europa, met een stokkende kredietverlening en oplopende werkloosheid, in het bijzonder de jeugdwerkloosheid.
Draghi brak zelfs de ongeschreven regel dat Frankfurt geen beloftes doet voor de verre toekomst. Voor beleggers bevat Draghi’s verklaring belangrijke informatie. Uit de uitspraken blijkt dat de Europese markt eerder méér dan minder monetaire verruiming tegemoet kan zien.
 
Voor banken komt er liquiditeit
Wat dat betreft is er voorlopig nog voldoende liquiditeit in Europa. Alleen is dat vooral liquiditeit voor banken, die baat hebben bij de lage rente en het ruime aanbod van goedkope kredieten van de ECB. Voor de belegger geldt dat hij onverminderd zal moeten letten op de vraag of er voldoende handelsactiviteit is, en dat geldt des te meer in deze onzekere tijden.