Met de opkomst van duurzaam beleggen is er een woud aan gegevens ontstaan over de prestaties van bedrijven op alle mogelijke duurzaamheidscriteria. Zo meet alleen dataleverancier EIRIS al 100 duurzaamheidscriteria voor ca. 3.000 bedrijven. Voor een belegger die duurzaamheidscriteria integreert in het beleggingsproces - ESG-integratie - is het zaak te bepalen hoe hiermee om te gaan.

Voor een belegger die een optimaal rendement nastreeft, is de crux van ESG-integratie vast te stellen of de duurzaamheidsfactoren een impact hebben op de winst van een bedrijf en dus op het rendement van de belegging. Die impact kan direct of indirect zijn. Als een metaalproducent minder water gebruikt en materiaal recyclet, is dat niet alleen duurzaam, maar verlaagt het ook de productiekosten en draagt het dus bij aan de winst. Dit is een direct effect. Een voorbeeld van een indirect effect is dat het bijdragen aan een betere wereld goed kan zijn voor het imago en dus het merk van een bedrijf. Ook dit kan uiteindelijk positieve gevolgen hebben voor de winst.
 
Hoe bepaal je dan het verschil tussen informatie die wel of niet financieel relevant – of financieel materieel, zoals dat wordt genoemd – is? Laat me dit illustreren aan de hand van twee voorbeelden. Het ene is financieel materieel, het andere niet. 
 
Complete ommezwaai
GAR, een van de grootste palmoliebedrijven ter wereld, werd een paar jaar geleden samen met zijn dochterondernemingen Sinar Mas en PT SMART van de leverancierslijst van Unilever gehaald vanwege illegale ontbossingspraktijken. GAR maakte een complete ommezwaai en werd een voorloper op het gebied van duurzaamheid. Inmiddels heeft Unilever het bedrijf weer op de leverancierslijst gezet. Het overschakelen op een duurzame bedrijfsvoering had dus een direct effect op de omzet van het bedrijf. Een duidelijk voorbeeld van financieel materiële informatie. 
 
Walk the World
Aan de andere kant is er bijvoorbeeld TNT Express. Dit is al jaren een van de meest duurzame koeriersdiensten. In zijn jaarverslag noemt het bedrijf diverse duurzame initiatieven, waaronder het partnerschap van het World Food Program (WFP). TNT organiseert samen met het WFP een jaarlijks event, Walk the World. Met de opbrengst hiervan heeft het WFP de afgelopen tien jaar 88 miljoen maaltijden kunnen verschaffen aan kinderen. Een prachtig initiatief, dat iedereen alleen maar kan toejuichen. Echter, aangezien het niet direct invloed heeft op de winst van de onderneming en feitelijk losstaat van diens core business, is het voor een belegger minder relevant.
 
Uiteraard is er altijd een grijs gebied. Ik denk echter dat het financiële-materialiteitscriterium een goed handvat is voor beleggers om een eerste schifting te maken in de snel groeiende industrie die duurzaamheid heet. 
 
Individuele ondernemingen worden uitsluitend voor illustratieve doeleinden genoemd. Bovenstaande tekst mag op geen enkele manier worden opgevat als een beleggingsadvies.

Eerder verschenen in Het Financieele Dagblad