De macro-economische omgeving is positief voor aandelen, maar het winstbeeld verslechtert. Léon Cornelissen, Chief Economist bij Robeco, vindt high-yieldobligaties daarom aantrekkelijker dan aandelen.

Politieke ruzie over Amerikaanse overheidsfinanciën
Onder aanvoering van de ontwikkelde economieën, wint de wereldeconomie geleidelijk aan kracht. Gunstig is ook dat centrale banken door de lage inflatie hun stimulerende beleid niet snel los hoeven te laten, al zal de Fed de komende maanden wel beginnen met afbouw van het goedkope geld in de VS.

Minder positief is de ruzie tussen Republikeinen en Democraten over de Amerikaanse overheidsfinanciën. Léon Cornelissen denkt dat de gedeeltelijke sluiting van overheidsdiensten van korte duur zal zijn en de overheid aan zijn schuldverplichtingen blijft voldoen. “De schuld van de ruzie wordt vooral toegeschreven aan de Republikeinen. Waarschijnlijk breekt het Republikeinse front en blijft de invloed op de economische groei beperkt." Voor de financiële markten is het een onzekere, maar beheersbare factor, aldus Cornelissen.

Herstel eurozone kwetsbaar door politieke situatie
Het economisch herstel in Europa krijgt geleidelijk meer vaart. Duitsland loopt daarbij voorop, maar ook Frankrijk laat weer groei zien. In de politieke situatie ziet Cornelissen nog wel risico’s: “Italië is nog altijd onstabiel en de verkiezingsoverwinning van Angela Merkel betekent nog niet dat Duitsland leiderschap zal tonen bij het oplossen van de problemen in de Europese muntunie.”

Japan op schema
De Japanse economie laat eveneens een positieve ontwikkeling zien. Het stimuleringsbeleid van de regering ligt op koers en er wordt met smart gewacht op de 'derde pijler' van stimuleringsmaatregelen. Maar ook hier plaatst Cornelissen een kanttekening: “De naderende verhoging van de omzetbelasting betekent een risico voor de groei. Na de btw-verhoging in 1997 viel de economie terug in een recessie, al speelden er toen ook andere factoren”.

High-yieldobligaties aantrekkelijker dan aandelen
Cornelissen en zijn team blijven bij de neutrale weging van aandelen binnen mixportefeuilles. "Nu het uit de markt halen van overtollige liquiditeit door de Fed is vertraagd, zou de stijging op de aandelenmarkt kunnen aanhouden, maar er zijn nog steeds risico's”, aldus Cornelissen. “Vorige maand waren het beleid van de Fed, de Duitse verkiezingen en de situatie in het Midden-Oosten redenen om minder positief te worden over aandelen. Deze risico’s zijn grotendeels weggevallen. Nu zijn het verslechterde winstbeeld en de opgelopen koers-winstverhoudingen redenen voor terughoudendheid.”

High-yieldobligaties zijn nog steeds Robeco's favoriete beleggingscategorie. Cornelissen: “Het aantal faillissementen zal de komende tijd laag blijven en het absolute rendement is erg goed.”

Staatsobligaties en onroerend goed uit de gratie
Staatsobligaties vindt hij bij de huidige lage rentetarieven op de kapitaalmarkt duidelijk minder aantrekkelijk. “Een lage of negatieve reële rente maakt staatspapier onaantrekkelijk.” Ook onroerend goed blijft uit de gratie bij Robeco, vanwege de gevoeligheid voor stijging van de lange rente.