Afgelopen zondag heeft de ECB de resultaten bekendgemaakt van de beoordeling van banken in de eurozone. De uitkomst leverde voor ons geen grote verrassingen op, maar er waren wel enkele interessante observaties. De ECB heeft 130 banken getest. Daarvan zijn er 25 gezakt, die samen een kapitaaltekort hebben van EUR 25 miljard. De gezakte banken zijn echter te klein om de bankensector te destabiliseren. Bovendien is de test gebaseerd op cijfers uit december 2013 en is EUR 15 miljard van deze tekorten inmiddels al gefinancierd. Al met al zorgt het nieuws voor opluchting op de financiële markten. Vooral financiële obligaties deden het goed na de publicatie van de uitkomsten. De aandelenmarkten reageerden enigszins wisselvallig.

Meer duidelijkheid door screening van de ECB
Het aantal gezakte banken en het tekort dat weggewerkt moet worden, zijn niet de belangrijkste punten. Dit zijn volgens ons de belangrijkste overwegingen:

  • De test heeft een goede en uitgebreide analyse opgeleverd, met vergelijkbare gegevens over de kwaliteit van activa en de benodigde voorzieningen in het Europese bankensysteem;
  • We hebben nu een veel beter zicht op hoeveel kapitaal van hoge kwaliteit de Europese banken hebben;
  • Het bedrag waarmee het kapitaal uiteindelijk moet worden verhoogd, is goed te op te brengen en dat is goed nieuws voor zowel aandelenmarkten als vastrentende markten.
De screening bestond uit twee delen:
Kwaliteitsbeoordeling van de bankbalansen
De ECB heeft de kwaliteit van de balansen van banken en de betrouwbaarheid van de cijfers gecontroleerd. Met behulp van 5.000 externe controleurs heeft de centrale bank bijvoorbeeld het aantal oninbare leningen en de voorzieningen voor leningen onder de loep genomen. De banken kregen ook de opdracht om alle gegevens aan te passen die onjuist bleken te zijn.

De stresstest
De ECB heeft de financiële gezondheid van de banken bij ongunstige marktomstandigheden getest. Verscheidene economische scenario's, zoals een lagere economische groei, een daling van de huizenprijzen en dalende aandelenmarkten, hebben de ECB waardevolle informatie verschaft over hoe de kapitaalposities van de banken zich in deze scenario's zouden ontwikkelen.

Positieve verrassingen
Zoals verwacht zijn de uitkomsten van de stresstest niet schokkend. Sterker nog, we zijn positief verrast door de resultaten van bijvoorbeeld Spaanse en Duitse banken. Zo was de kwaliteitsbeoordeling van activa behoorlijk positief voor Spaanse banken. Er bleken alleen wat minimale aanpassingen in de kapitaalposities nodig te zijn. In Spanje zijn dan ook alle banken geslaagd voor de stresstest. Ook in Duitsland waren er geen grote problemen. Ondanks het feit dat enkele zwakkere Duitse banken moeten zien te overleven in een zeer concurrerende omgeving, zijn ze volgens de ECB wel gezond.

Italië was een negatieve uitschieter. Voor veel Italiaanse banken werd de kapitaalpositie naar beneden bijgesteld, en de resultaten van de stresstest wezen op zwakte in ongunstige economische scenario's. Er zijn negen Italiaanse banken gezakt voor de test, maar twee grote banken van het land – Intesa en Unicredit – zijn wel geslaagd.

Onze portefeuilles zijn goed gepositioneerd
Binnen het fonds Robeco Financial Institutions Bonds hebben we geen exposure naar de banken die zijn gezakt voor de stresstest. We zijn positief over bijvoorbeeld Spanje, Nederland en Frankrijk en zijn voorzichtig gepositioneerd naar banken in Italië, Oostenrijk en Duitsland. We handhaven onze voorkeur voor hoge kwaliteit wat betreft kredietwaardigheid en kapitaalstructuur.

In het fonds Robeco New World Financial Equities zijn we over het algemeen belegd in Europese banken met goede vooruitzichten voor groei op de lange termijn. Wij zijn onder meer belegd in ING, KBC, BBVA, Unicredit, National Bank of Greece, UBS, Credit Suisse, Julius Baer en Barclays. Uiteindelijk zien we deze stresstest als het begin van een herwaardering van aandelen van de Europese bankensector, vergelijkbaar met wat er gebeurde na de eerste serieuze stresstest voor Amerikaanse banken. De cijfers van alle banken die beschikbaar zijn gesteld, maken het mogelijk om betere vergelijkingen te maken tussen banken en dat zou moeten leiden tot grotere verschillen in relatieve waarderingen van de aandelen.

Jan Willem de Moor, portefeuillemanager Financial Institutions Bonds

Patrick Lemmens, portefeuillemanager New World Financials Equities