De prijzen van olie en gas dalen. Komt dat door een zwakke wereldeconomie of is er iets anders aan de hand? Stappen we over op nieuwe vormen van energieopwekking en op nieuwe distributiemodellen?

Dagelijks kijk ik naar dalende prijzen van olie, gas en kolen op mijn Bloomberg-scherm. En als belegger vraag ik me af: wat willen deze dalende grondstoffenprijzen mij vertellen? Zwakt de wereldeconomie sneller af dan we denken? In de afgelopen jaren stagneerde de vraag naar olie in ontwikkelde landen. De extra vraag kwam vooral uit opkomende economieën, zoals China, India en het Midden-Oosten. Overschatten wij de groei in deze landen? En waarom doet Saoedi-Arabië niets? Als er te veel aanbod van olie was, draaide Saoedi-Arabië gewoonlijk de kraan een beetje dicht en ging de prijs weer omhoog.

De Rockefellers worden duurzaam
Of is er een heel ander proces op gang gekomen? Hebben we definitief de weg naar nieuwe vormen van energie ingeslagen? Hoe past het bericht van de Amerikaanse familie Rockefeller, steenrijk geworden in de olie-industrie, hierin? Het Rockefeller-geld keert de olie-industrie de rug toe; de familie kiest resoluut voor duurzame energie. Een teken aan de wand?

Onlangs zette Roland Hengerer, een analist in duurzame energie, de feiten voor ons op een rij. Een gemiddelde inwoner van een westers land gebruikt ongeveer 70 MWh per persoon per jaar. Als consumenten uit opkomende landen evenveel energie gaan verbruiken als de gemiddelde westerse consument, dan is het snel gedaan met onze bestaande voorraden fossiele brandstof. Zeven miljard mensen die 70 MWh per jaar verbruiken, maken onze fossiele brandstofvoorraden in twintig jaar op. Ook duurzame energiebronnen zoals wind en biobrandstoffen gaan nauwelijks helpen. Alleen zonnestralen kunnen ons nog redden. Wat dat betreft is er goed nieuws: de kosten van zonnepanelen zijn de afgelopen jaren sterk gedaald en kunnen nu beter concurreren met traditionele vormen van energieopwekking. En dat hebben we mede te danken aan de Duitsers die de afgelopen jaren voor miljarden in zonne-energie hebben geïnvesteerd. De panelen worden inmiddels goedkoop gemaakt in China.

Ook op het gebied van distributie en opslag van energie (lees: elektriciteit) is er een revolutie gaande. Elektriciteit wordt efficiënter beheerd door toepassing van slimme meters. Een slimme meter kan het verbruik doorgeven aan de beheerder van het elektriciteitsnet, die het aanbod daarop kan aanpassen. Slimme meters kunnen op afstand bediend worden door de bewoner. Bedrijven als Nuon en Essent maken hier reclame voor: ‘Maak het vast lekker warm voor u thuis komt’.

Het huis als elektriciteitscentrale
Het grote probleem van elektriciteit is dat het moeilijk te bewaren is. Op het gebied van opslag maakt de batterijtechnologie grote sprongen voorwaarts. Dit zet op den duur het bedrijfsmodel van een nutsbedrijf op zijn kop. Elk huis kan een elektriciteitscentrale worden. Met zonne-energie en de opslag ervan kan huis-aan-huis in de vraag naar energie worden voorzien, ook voor de elektrische auto. Nutsbedrijven worden een soort energiebanken. Fabrieken kunnen hun stroom betrekken van zonne-energieparken. De woestijn wordt niet langer gebruikt om olie te winnen, maar om zonne-energie op te wekken.

Voor dit moment denk ik dat de daling van de olie-, gas- en kolenprijs vooral te maken heeft met een tijdelijk overaanbod. Het beschreven model blijft nog toekomstmuziek, maar energiebedrijven en beleggers zullen zich steeds vaker gaan afvragen: hoe lang nog? Het winnende energiebedrijf zal zich moeten aanpassen aan de veranderende omstandigheden.

Deze column van Mark Glazener verscheen eerder op Fondsnieuws.nl.

Geïnteresseerd in duurzame energie? Het RobecoSAM Smart Energy Fund belegt ten minste 80% van het fondsvermogen in aandelen en andere bewijzen van deelneming van bedrijven die technologieën, producten en diensten aanbieden die een efficiënt gebruik van energie waarborgen.

Belangrijke informatie
Robeco Institutional Asset Management B.V. (handelsregister nummer 24123167) heeft een vergunning als beheerder van ICBE’s en ABI’s van de Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam. De Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus van de Robeco fondsen zijn kosteloos te verkrijgen via www.robeco.nl.