Riemen vast! Het kon wel eens een wilde rit worden. De wereldwijde onrust en een dreigende renteverhoging door de Fed maken van 2015 mogelijk een bijzonder wisselvallig jaar voor de financiële markten. Robeco zet zeven verwachtingen op een rij.

1: Onzekerheid is een zekerheid
Komt de crisis in Oekraïne tot rust? Loopt de situatie in het Midden-Oosten verder uit de hand? Is de eurozone in staat een nieuwe economische crisis te omzeilen? Blijft de Amerikaanse economie overeind ondanks de zwakke groei elders? En misschien wel het allerbelangrijkste: wat zijn de gevolgen wereldwijd van de eerste renteverhoging door de Fed die wordt verwacht in het derde kwartaal van 2015? Hoewel de economie wereldwijd sterker wordt, zijn er talloze redenen voor een onzeker 2015.

2: De VS volgt een andere route dan Europa
De Amerikaanse economie blijft zich herstellen en naar verwachting bereikt de groei in 2015 een tempo van 3,0%. Nu de werkeloosheid onder de 6,0% is gedoken, zullen de lonen gaan stijgen. Dat zal de consumptie en de woningmarkt stimuleren. Met andere woorden, tijd voor de Fed om de rente te verhogen. Of die eerste stap wordt gevolgd door meer renteverhogingen hangt af van de voortgang van het Amerikaanse herstelproces. Het belangrijkste risico is de zwakte in de rest van de wereld (China, eurozone, Japan). In de eurozone is nog geen enkel teken van een robuust herstel te zien. Wij verwachten dat de economie van de eurozone in 2015 zal aantrekken naar een groeitempo van om en nabij de 1,5% bij een langzaam afnemende werkeloosheid. De inflatie zal waarschijnlijk licht oplopen dankzij de verzwakkende euro en het trage groeiherstel.

3. Japan: een dalende zon
De 3% verhoging van de btw heeft geleid tot een vertraging in de Japanse economie die ernstiger was dan algemeen werd voorzien. ’s Werelds derde economie is vorig kwartaal opnieuw in een recessie beland. Met een staatsschuldquote van 240% van het BBP zal de onrust over de kredietwaardigheid van het land op de lange termijn toenemen. We verwachten dat de yen in 2015 verder verzwakt, wat de economische groei iets stimuleert en zorgt voor een beetje inflatie (import). De rente op obligaties blijft laag en de bedrijfsinvesteringen zullen waarschijnlijk niet veel toenemen, omdat de langetermijnvooruitzichten voor reële groei zwak blijven

4: De Chinese economie blijft op stoom
De groei van de Chinese economie verzwakte in 2014 en zal waarschijnlijk iets lager eindigen dan de officiële doelstelling van 7,5%. De autoriteiten hebben de verleiding weerstaan een omvangrijk stimuleringspakket aan te kondigen, maar ze hebben wel stilletjes de stimuleringsmaatregelen opgevoerd om zeker te stellen dat de groei niet te veel zou afnemen. Natuurlijk zijn de Chinese beleidsmakers zich ervan bewust dat de economie een nieuw evenwicht moet vinden en dat een lagere structurele groei onvermijdelijk is. Hun prioriteit ligt bij het voorkomen van maatschappelijke instabiliteit en derhalve het stimuleren van werkgelegenheid. We achten het waarschijnlijk dat de Chinese regering voor 2015 een iets lagere groeidoelstelling zal nastreven van 7,0%. De inflatie zal mild blijven, mede dankzij de daling van de olieprijs.

5: Aandelen terug naar gematigder rendement
Door de lage rente waren aandelen populair en zagen we minder schommelingen op de aandelenmarkten. De aandelenkoersen gingen eigenlijk maar een kant op en dat was omhoog. De lage rente was een gevolg van het onconventionele monetaire beleid van de centrale banken, die op grote schaal staatsobligaties en hypotheken opkochten. De verwachte renteverhoging door de Fed betekent terugkeer naar conventioneel beleid, waardoor meer schommelingen in aandelenkoersen verwacht worden. Beleggers verwachten echter dat deze volatiliteit beperkt en van korte duur zal zijn Na de goede resultaten van de afgelopen vijf jaren, met gemiddeld 13% op aandelen, verwachten we voor het komende jaar een iets gematigder rendement. Ondersteund door stijgende omzetcijfers en goede winstmarges kan het rendement op aandelen op ongeveer 5%-7% uitkomen. Dat ligt onder het langetermijngemiddelde van 8%. Gezien onze rendementsverwachtingen zijn aandelen onze favoriete beleggingscategorie voor 2015.

6: Staatsobligaties kwetsbaar
Wij denken dat de angst voor deflatie volgend jaar wel iets zal afnemen, maar niet geheel zal verdwijnen. De markt zal de kans op inflatie wel groter achten als de olieprijs stabiliseert. Daardoor kan de lange rente in 2015 geleidelijk aan stijgen naar een niveau dat past bij een bescheiden inflatie. In ons basisscenario maakt een geleidelijke normalisatie van de wereldeconomie staatsobligaties bij het huidige niveau kwetsbaarder, zelfs al is de stijging van de inflatie maar zeer bescheiden.

7: High yield mag nog even blijven
High-yieldobligaties blijven een aantrekkelijke belegging in de huidige omgeving van benedentrendmatige groei en een zeer gematigde inflatie. Het aantal faillissementen neemt af en de markt verwacht dat deze lijn ook in 2015 doorzet. Toch signaleren we dat deze beleggingscategorie wel iets aan glans verliest. Toch zijn coupons nog steeds relatief aantrekkelijk, vooral na het uitlopen van de spreads in de afgelopen tijd. Relatief maakt dit high yield ook nog steeds een betere investering dan investment grade.