In de afgelopen honderd jaar, van 1915 tot en met 2014, leverde de klassieke 60/40 portefeuille (60% aandelen en 40% obligaties) 8,4% per jaar op*. Dat rendement bestond over die periode uit 10,3% op aandelen en 5,6% op obligaties. Een dergelijke lange periode kent natuurlijk ups en downs, maar ondanks tal van crisissen in de afgelopen decennia zijn de cijfers over de afgelopen 50 en zelfs 25 jaar nog beter.

De rendementen van een dergelijke simpele strategie zijn niet alleen hoog, maar door de tijd heen ook consistent. Het is verleidelijk de conclusie te trekken dat de 60/40 portefeuille tijds- en crisisbestendig is en beleggers eigenlijk niet verder hoeven te kijken.

De afgelopen, turbulente periode is daarvan het levend bewijs met een robuust rendement van 7,2%. En dat in een decennium met de wereldwijde financiële crisis, de grote Recessie, recordwerkloosheid in vele landen en moeizame economische groei.

Volgens Research Affiliates versloeg de 60/40 portefeuille sinds 2004 negen van de 16 grote asset classes. Dat betekent impliciet dat het niet eenvoudig is de succesformule te verbeteren door een extra ingrediënt toe te voegen dat een rendement-verhogende werking heeft.

1-100-year-returns.jpg

“60/40 laat zien dat je niet altijd heel gek hoeft te doen om een fraai rendement te halen”, erkent Jeroen Blokland, senior portfolio manager Investment Solutions, “maar veel van die andere assets hebben geen trackrecord van 100 jaar.” En dan is er nog een kanttekening te plaatsen natuurlijk. “Het behaalde rendement zegt niets over het risico-rendementprofiel. Het toevoegen van sommige andere assets aan 60/40 zou de afgelopen jaren wellicht weinig rendement hebben toegevoegd, maar wel het risico hebben verlaagd. ”

En ook honderd jaar geschiedenis is nog geen garantie voor de toekomst. De periode 1965-1974 was een moeilijke periode voor de 60/40 strategie die een nominaal rendement van 2,3% per jaar opleverde en na inflatie zelfs een negatief rendement. Dat zwakke rendement had te maken met de hoge waardering van aandelen en het lage rendement op obligaties aan het begin van die periode.

Anno 2015 is de waardering van aandelen nog hoger dan in 1965 en het rendement op obligaties nog lager. Dat zou kunnen leiden tot een nieuwe periode van lage rendementen en Research Affiliates plakt daar zelfs een cijfer op. Het verwachte rendement voor de komende tien jaar voor de 60/40 portefeuille is volgens hun modellen een schamele 1,2% per jaar.

Actiever. Of slimmer
Beleggers staan voor de keuze om dat te accepteren of actief aan hun portefeuille te sleutelen. ‘Actief’ betekent daarbij niet alleen op zoek gaan naar ‘de nieuwe Apple’, benadrukt Blokland. “Je kunt op het niveau van de asset allocatie opschuiven naar meer aandelen en minder obligaties of naar actief beheerde allocatiefondsen. Maar je kunt ook binnen beide bouwstenen van de 60/40 strategie op zoek gaan naar strategieën die het historisch beter hebben gedaan dan de brede markt, zonder dat je de 50/40 verdeling zelf loslaat.”

Dan kom je, voor zowel aandelen als obligaties, volgens Blokland terecht bij het bespelen van factoren – zoals low volatility, value, of momentum – die in het verleden aantoonbaar extra rendement hebben opgeleverd. “Niet dat je daarmee van die 1,2% plotseling 8% kunt maken, maar je kunt wellicht wel een procent extra rendement maken zonder het risico van je portefeuille te verhogen.”

Dat beleggers die jarenlang op een klassieke 60/40 strategie konden leunen nu iets moeten doen om kapitaalgroei te waarborgen, is duidelijk. Het tijdperk van achteroverleunen en 8% binnen hengelen loopt op zijn eind. Dat vraagt om actie(f).

Bron: Research Affiliates, data Robert Shiller en Bloomberg

Belangrijke informatie: De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst.