Scheefgroei kan het resultaat zijn van een verkeerde houding over een langere periode. In dit geval niet fysiek gesproken, maar de houding ten aanzien van de hoeveelheid risico die je als belegger hebt gelopen. Daarmee doel ik op het gevaar van over-optimisme dat door aanhoudende koersstijgingen kan ontstaan.

Uitgangspositie
Iedere (startende) belegger heeft als het goed is voor zichzelf een financieel plan gemaakt. Een belangrijk onderdeel daarvan is het vaststellen van de mate van risico die je als belegger wilt én kunt lopen. Immers op basis van die uitkomst kun je voor jezelf een passend risicoprofiel bepalen. Deze uitgangspositie is leidend voor de gehele (lange) beleggingstermijn. Aanpassingen worden doorgevoerd als er óf sprake is van veranderingen in de persoonlijke situatie óf door beursontwikkelingen. Het tweede zal ik toelichten.

De beurzen
Al een aantal jaren laten zowel de aandelen- als de obligatiemarkten wereldwijd een sterke comeback zien. De oorzaken zijn bekend: herstel uit de crisis, goede bedrijfswinsten en dalende rentes door de ruimgeldpolitiek van centrale banken. Neem een belegger die in 2011 met 30.000 euro was gestart met een wereldwijd gespreide, neutrale portefeuille. Deze portefeuille zou in maart 2015 op basis van werkelijk behaalde rendementen een resultaat van 51,5% hebben laten zien. Hoe nu verder, zou deze persoon zich kunnen afvragen.

Vooruitzichten
Vooralsnog zijn de verwachtingen voor de financiële markten redelijk positief. Ook door het ontbreken van goede alternatieven in deze markt met extreem lage rentevergoedingen. Intussen is het risico van de portefeuille van deze belegger wel toegenomen, want die is aardig scheef gegroeid:

scheefgroei-grafiek.jpg                   

Je moet er rekening mee houden dat financiële markten na een lange periode van opgang gas terug zullen nemen. Met andere woorden: de beweeglijkheid van de koersen zal toenemen. Beurscorrecties horen bij beleggen, wees daar op voorbereid.

Wat te doen?
Een langetermijnbelegger kan zich correcties veroorloven. Uiteindelijk herstellen markten doorgaans weer. Stil blijven zitten als het even wat minder gaat. Een alternatief is om de uitgangspositie te herstellen, omdat de portefeuille door de goede prestaties is scheefgegroeid. Dit heet de portefeuille herschikken. Daarmee blijft het oorspronkelijk gekozen risicoprofiel intact en wordt het resultaat veiliggesteld. Persoonlijk heb ik een voorkeur voor deze strategie. Ik houd vast aan mijn uitgangspunten, let op de lange termijn en als de correctie zich voordoet kan ik vervolgens geleidelijk aan weer posities opbouwen.

Let wel: herschikken moet ook gebeuren na extreme koersdalingen, omdat anders het langetermijndoelrendement niet kan worden behaald. Het slechtste wat je kunt doen, is volledig liquide gaan. Populair gezegd: uitstappen. De ervaring leert dat je dan, als de correctie niet komt, op hogere niveaus alsnog weer instapt. Of, als de correctie wel komt, niet meer durft te beleggen. Dan mis je de boot op een geweldige manier, omdat er na een correctie vaak een snel herstel komt.

Deze column verscheen eerder op telegraaf.nl/DFT