Uit recent onderzoek van Natixis Global Asset Management blijkt dat particuliere beleggers voor dit jaar hoge rendementsverwachtingen hebben en het risico op teleurstellingen onderschatten. Het onderzoek is gehouden onder 7.000 particuliere beleggers in zeventien landen (Nederland uitgezonderd). Door gewenning aan de goede rendementen van de afgelopen jaren is de particulier onverminderd positief. Wel blijkt dat 84% van de ondervraagde particulieren het belang van veiligheid boven dat van resultaat verkiest. Het volledige rapport is op hun website te vinden.

Portefeuillebescherming
Een belangrijk cijfer, die 84%, want hoe doe je dat: je beleggingen en je gemoedsrust beschermen tegen koersdalingen die er zeker zullen komen? In mijn vorige column heb ik het herschikken van de beleggingsportefeuille besproken. Dit blijft altijd belangrijk: houd vast aan het oorspronkelijk gekozen risicoprofiel. Toch wil je ook dan nog maatregelen treffen om bijvoorbeeld het aandelengedeelte van je portefeuille tegen een al te forse waardedaling te beschermen. Als je zelf goed thuis bent in de beleggingsmaterie, kan dit met afgeleide instrumenten, zoals het kopen van putopties. Dat is knap lastig, want welke dan? Op welke aandelen of indices en voor welke termijn? En hoeveel ben je bereid voor die bescherming te betalen? Voor fondsbeleggers wordt het nog iets lastiger, want bij de meeste aanbieders is handelen in opties voor particulieren niet weggelegd. Wel zullen binnen de fondsen de portefeuillemanagers beschermingsstrategieën gebruiken.

Conservatieve aandelenfondsen
Toch kun je ook in het aandelenbezit een veiligheidsmarge inbouwen door te beleggen in zogenoemde conservatieve aandelenfondsen. Belangrijk kenmerk van dit type fondsen is dat ze in alledaagse, gezonde, maar minder bekende bedrijven beleggen. Daarnaast is het opwaartse potentieel van aandelen van dergelijke bedrijven vergelijkbaar met dat van grote bekende namen. Het neerwaartse risico is daarbij naar verwachting beperkter. Ja, als koersen dalen, dalen deze aandelen ook, maar waarschijnlijk minder hard. Er zijn conservatieve aandelenfondsen die wereldwijd beleggen, of uitsluitend in Europa, emerging markets of de Verenigde Staten. De fondsen worden actief beheerd, waarbij de uitkomst van een kwantitatief (= wiskundig) model de aandelenkeuze bepaalt. In het model kunnen factoren als marktgevoeligheid, beweeglijkheid van koersen, waardering (zijn aandelen duur of goedkoop?) en beleggerssentiment zijn opgenomen.

Obligatiefondsen
Ook voor obligatiefondsen bestaan risicobeperkende varianten. Obligaties zijn gevoelig voor veranderingen in de rentestand. De algemene verwachting is, dat op termijn de rentes zullen gaan stijgen. Obligatiekoersen komen dan onder druk. Fondsmanagers kunnen een actief looptijdenbeleid in de portefeuilles voeren om hieraan het hoofd te bieden.

Onderzoek
Het ‘Natixisrapport’ laat ook zien, dat driekwart van de particuliere beleggers geen concrete doelstelling heeft, tweederde geen financieel plan heeft en 77% vertrouwt op zijn ‘onderbuikgevoel’. Ook wil een groot deel van de particuliere beleggers alternatieve strategieën in plaats van het alom bekende ‘kopen en vasthouden’. Dan is het nodig de portefeuille regelmatig tegen het licht te houden en veranderingen in de samenstelling zoals hiervoor geschetst door te voeren. Laat u daarbij inspireren door de beleggingsvisie en de meningen van fondsmanagers zoals die regelmatig op de websites van de fondsenhuizen worden gepubliceerd.


Deze column verscheen eerder op dft.nl.