De groei van de wereldwijde consumptie komt in de komende decennia vooral uit de opkomende markten. De OESO voorspelt een groei in Azië van maar liefst 571 procent tot 2030, vooral vanwege sterke groei in China, India en Indonesië. Hoe kun je daar als belegger op inspelen?

Door de hogere economische groei en de trek naar de stad stijgen de lonen van werknemers in opkomende markten veel sneller dan in ontwikkelde markten. De groei van de consumentenbestedingen ligt dan ook op een veel hoger peil. Niet alleen de vraag naar voeding, drank en internet neemt toe, maar ook de vraag naar kleding, auto’s en vakanties.

Als belegger kun je rechtstreeks beleggen in bedrijven uit opkomende markten, maar ook in westerse bedrijven die een groot deel van hun omzet en winst in opkomende markten behalen. Een sector die momenteel in het oog springt, is de Chinese internetbranche. Deze lijkt toevallig erg op de Amerikaanse internetsector. In de VS nemen bedrijven als Google, Facebook en Amazon een dominante positie in; de Chinese evenbeelden heten Baidu (zoekmachine), Tencent (sociale netwerken en communicatie) en Alibaba (e-commerce). De Chinese overheid is een groot voorstander van zogenaamde ‘local champions’. Deze lokale ondernemingen zijn door de overheid beter te volgen en te controleren dan niet-Chinese spelers. Bovendien zijn dergelijke quasi-monopolies zeer winstgevend. Als belegger in één of meer van deze ondernemingen pik je zodoende een graantje mee van de groei in deze aantrekkelijke sector terwijl de kans dat de Chinese overheid zich tegen je keert vrij klein is. Dit is een geruststellende gedachte.

In India vindt transport door het gebrek aan een goede infrastructuur grotendeels plaats via scooters en motoren. De markt voor tweewielers wordt gedomineerd door lokale partijen, vooral vanwege de lage productiekosten ten opzichte van westerse concurrenten. Daarnaast produceren de Indiase spelers echte ‘commuter bikes’ die voor het dagelijkse woon-werk verkeer worden gebruikt, terwijl internationale spelers als Harley Davidson zich vooral richten op motoren voor vrijetijdsgebruik.

Indirect profiteren
China is volgens consultancybureau Bain & Company al sinds 2012 wereldwijd de grootste markt voor luxegoederen. De dominante aanbieders van luxe merken komen voornamelijk uit Frankrijk en Italië (lederwaren), of Zwitserland (horloges). Door via dergelijke internationale spelers in opkomende markten te beleggen, profiteer je van de groei en vermijd je valkuilen zoals onduidelijke informatievoorziening of zwakke corporate governance. Ondernemingen uit opkomende markten bieden een aantrekkelijke toevoeging aan een  beleggingsportefeuille, aangezien de onderliggende groeidrivers anders zijn dan bij beleggingen uit ontwikkelde markten. Het is zaak om goed om te gaan met mogelijk hogere risico’s op de korte termijn, maar op lange termijn worden bedrijven die goed weten in te spelen op de wensen van de consument in de opkomende markten zeker beloond.

Jack Neele, fondsmanager Robeco Global Consumer Trends

Deze column verscheen eerder op iexprofs.nl